Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 15.10.2014
Místo: Vintířov

Poslední z pětadvaceti lokomotiv typu Škoda 27E2, dodaných na jaře 1989 podniku "Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov", stroj továrního čísla Škoda 8542, jemuž v Sokolově bylo přiděleno podnikové evidenční číslo 258, byl zastižen 15. října 2014 nedaleko Vintířova. V té době už byl po modernizaci elektrické výzbroje a v souvislosti s tím obdržel od drážního úřadu i "počítačové označení" 127.501-5.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 15.10.2014
Místo: Vintířov

Prakticky za humny obce Vintířov byla typicky zasmušile podzimního 15. října 2014 se soupravou vozů "Talbot" zachycena odklizová lokomotiva typu Škoda 27E šachteního evidenčního čísla 258.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 15.10.2014
Místo: Vintířov

Nejmenší obsah síry ze všech hnědouhelných těžebních lokalit v ČR vykazovalo uhlí těžené ve velkolomu Jiří na Sokolovsku, díky čemuž až do roku 2010 bylo využíváno k briketování. V současné době je velkolom Jiří už propojen s bývalým velkolomem Družba a těžba uhlí zde probíhá v jeho západní části, přiléhající k obcím Lomnice a Svatava. V této oblasti bylo v minulosti několik hlubinných dolů, povrchovým způsobem zde dnes dochází k přetěžování zdejšího ložiska. Na snímku pořízeném 15. října 2014 odklizová lokomotiva Škoda 27E evidenčního čísla 258 odváží z Jiřího další várku místního uhlí do elektrárny Vřesová, nacházející se zhruba 3 kilometry severně od velkolomu Jiří.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 18.10.2014
Místo: Benešov u Prahy

Stejná lokomotiva, jen o několik set kilometrů jinde a na trati mířící do úplně jiné části Čech.  "Eso" 362.079 v čele R 647 "Blaník" mířilo podzimního 18. října 2014 do jižních Čech a objektiv fotoaparátu ho zastihl před Benešovem u Prahy.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 21.10.2014
Místo: Roztoky-Žalov

V roce 2014 bylo na osobních vlacích do Kralup nad Vltavou nasazení letitých jednotek řady 451 ještě všední, turnusovou záležitostí. Na snímku pořízeném 21. října 2014 před zastávkou Roztoky-Žalov je zachycen osobní vlak 9638, vedený elektrickým vozem 451.091-3.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 28.10.2014
Místo: Praha Masarykovo nádraží

Na konci své první provozní sezóny na "Cyklohráčku", jezdícím z Prahy-Masarykova nádraží do Slaného, byla 28. října 2014 při vjezdu na Masarykovo nádraží v Praze zachycena "Esmeralda" 812.613-8 ve spojení s řídícím vozem "Kasandrou" 912.001. Lokomotiva řady 714, vezoucí se v tu chvíli pouze na závěsu, byla na Cyklohráček nasazována v podzimním období v době padání listí, které "Esmeralda" poněkud hůře zvládala.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 29.10.2014
Místo: Bělá u Staré Paky zastávka

Na známém fotofleku nedaleko zastávky Bělá u Staré Paky byl 29. října 2014 zachycen vlak Os 5854 jedoucí v podobě sólo motorového vozu 843.010-0.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 29.10.2014
Místo: Ústí u Staré Paky

K zastávce Ústí u Staré Paky sjížděl 29. října 2014 po lokálce z Lomnice nad Popelkou tehdy ještě červenokrémový motorový vůz 810.652-8, jedoucí jako vlak Os 16473. Viadukt, rýsující se za stromy už patří k někdejší Pardubicko - librecké dráze, se kterou v závěrečném úseku do Staré Paky vede lokálka z Lomnice v souběhu a tvoří tak falešnou "dvoukolejku".

Top