Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.1.2015
Místo: Kadaň-Prunéřov

"Asynchron" 184 502-3 projížděl 13. ledna 2015 po trati Severočeských dolů nedaleko Kadaně. Souprava Wapek, které veze, byla vyložena v elektrárně Prunéřov a míří k další nakládce uhlím z dolu Nástup.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2.2.2015
Místo: Praha Masarykovo n.

Píše se datum 2.2.2015 a na třetí koleji pražského Masarykova nádraží stojí k odjezdu připravena elektrická jednotka řady 451 v čele s vozem inventárního čísla 025.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2.2.2015
Místo: Praha Masarykovo nádraží

Ze současných lokomotiv Českých drah má jednu z nejzajímavějších provozních historii "bastard" 371.201.  Právě on byl 8. 4. 1988 dodán do depa Dresden-Friedrichstadt pod označením 230.001, jako prototyp pro DR zcela nové řady. Po spojení německých železnic byl k 1.1.1993 přečíslován na DB 180.001 a následně i upraven pro nejvyšší rychlost 160 km/h - ze Škody Plzeň se po této rekonstrukci vrátil 17. 6. 1994. Poškození české lokomotivy 372.006 v Dráždanech, ke kterému došlo 9. července 2001, bylo pro jeho budoucnost zcela nečekaným zlomem - ke dni 19.9.2003 byl vyřazen ze stavu DB a předán Českým Drahám jako odškodnění za poškození 372.006. Po provedení všech nutných úprav a schválení k provozu Drážním úřadem ČR, byl ke dni 1.3.2004 přeznačen na 371.201 ČD. A jako takový byl 2. února 2015 zachycen na podvečerní pražské Masaryčce, jen okamžik před odjezdem s vlakem R 678.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.02.2015
Místo: Kadaň-Prunéřov

Na pozadí 200 a 300 metrů vysokých komínů elektráren "Prunéřov I" a "Prunéřov II", se 26. února 2015 ke Kadani v čele soupravy prázdných důlních wapek blížil šestikolák 184 504-9.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.3.2015
Místo: Nezvěstice

V čele směsky Pn 67811 z Plzně do Českých Budějovic se 17. března 2015 kromě laminátky 240 026-5 objevilo také "studené" reso 363.513, přepravované do SOKV České Budějovice na údržbu. Snímek byl pořízen u Nezvěstic.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 19.3.2015
Místo: Kadaň-Prunéřov

Po dvoukolejce z Elektrárny Prunéřov směrem ke Kadani projíždí 19. března 2015 stroj 184 503-1. Vyroben byl v plzeňské Škodě jako tovární typ 93E1 na přelomu let 1998 a 1999 a od té toby je provozován na vlečkové síti Dolů Nástup Tušimice, dnes Severočeských dolů.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 10.4.2015
Místo: Bednárec

K zástávce Bednárec stoupalo 10. dubna 2015 s vlakem Pn 168402 "eso" 363.048.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.4.2015
Místo: Ostrov nad Ohří

Malebným údolíčkem říčky Bystřice se k Ostrovu nad Ohří blíží "eso" 362.126, vezoucí jarního 20. dubna 2015 rychlík 610 "Karlex".

Top