Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 11.9.2006
Místo: Vysoké Popovice

Rým ze známé dětské říkanky "telegrafních tyčí řada, běží jako jeden plot, telegrafních drátů linky, z porcelánu konvalinky..." se krásně hodí ke snímku brněnského "krokodýla" 850.015, zachyceného 11.září 2006 s osobním vlakem 4843 u Vysokých Popovic.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 11.9.2006
Místo: Vysoké Popovice

Podél aleje telegrafních sloupů se 11. září 2006 ze zastávky Vysoké Popovice rozjíždí s vlakem Os 4814 brejlovec 754.046.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.9.2006
Místo: Osvračín

Do zastávky Osvračín vjíždí 12. září 2006 osobní vlak číslo 7412 z Plzně do Domažlic. V jeho čele je stroj 754.024, honosící se pro DKV Plzeň typickým modrobílým bleskovým nátěrem.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.9.2006
Místo: Osvračín

V roce 2006 byla rychlíková vozba na trati Plzeň - Domažlice - Furth im Wald stále ještě v gesci plzeňských brejlovců řady 754. Dokládá to i snímek mezinárodního rychlíku 452 v čele se strojem 754.027, pořízený 12. září 2006 v polích za zastávkou Osvračín.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.9.2006
Místo: Osvračín

Na snímku pořízeném u Osvračína 12. září 2006 je zachycen R 451 vedený plzeňskou 754.057, opatřenou pro v té době už jinak většinou barevné plzeňské čtyřky, poněkud netypickým šedozeleným nátěrem.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 21.9.2006
Místo: Paskov

Aniž by to tehdy kdo tušil, byly dnem 30. června 1980 předáním motorové lokomotivy T478.4086 RD Bratislava ukončeny dodávky brejlovců Československým státním drahám, i když už tehdy byly objednány další dvě série, v počtu 60 a 36 lokomotiv. Přítrž jim učinilo 19. července 1980 v 18.28  zazvonění telefonu na Ústřední ohlašovně požárů Požárního útvaru hl. m. Prahy, kdy byl občanem Egertem ohlášen požár v podniku ČKD Naftové motory. Na lokalizaci požáru, který byl založen úmyslně, se podílelo celkem 212 hasičů. Přímá škoda způsobená požárem byla 142 758 100 Kčs a kvůli zničení výrobní haly, včetně strojního vybavení, byla výroba naftových motorů na Smíchově zcela ochromena, což mělo za následek také zrušení výroby dalších dvou sérií brejlovců. Díky tomu se tedy z posledního stroje první výrobní série řady T478.4 stal poslední vyrobený brejlovec vůbec. Na snímku je už s označením 754.086 zachycen 21. září 2006 během zastavení v žst. Paskov.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 22.9.2006
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Ke stanici Kunčice pod Ondřejníkem stoupalo 22. září 2006 "kvatro" 842.010. Osobní vlak 3901 který vezlo, byl tehdy ještě naprosto všedně tvořen trojicí poskakujících "krabiček" řady 010.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 22.9.2006
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Nejvyšším vrcholem masivu Ondřejníku a celé Podbeskydské pahorkatiny je se svými 964 metry vrch Skalka. Ten shlížel 22. září 2009 na osobní vlak 3120 s brejlovcem 754.086 v čele.

Top