Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.03.2012
Místo: Přerov

Od 2. nástupiště přerovského nádraží odjížděl osobní vlak vedený "peršingem" 163.251-2.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.03.2012
Místo: Přerov

V právě rekonstruované žst. Přerov čeká na odjezd s osobním vlakem "peršing" 163.248-8.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.03.2012
Místo: Olomouc přednádraží

Na olomouckém přednádraží postávala trojice šumperských "bert" 751.119-9+751.141-5+751.149-6, čekajících na přetažení k deponaci do Břeclavi. Na jejich tradičních nákladních výkonech v Jesenících je nahradily lokomotivy ř. 753.7.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.03.2012
Místo: Depo Olomouc

Dne 3.7.2010 byla na 1. posunové záloze v žst. Olomouc nasazena 714.005-6 a během posunu došlo ke srážce s nákladním vlakem Rn 53033. Poškození lokomotivy bylo velmi značné a tak došlo k následnému zrušení. Na snímku z 26.3.2012 je odstavena v domovském depu a po vyzískání náhradních dílů již jen čeká na přistavení ke šrotaci.

Autor: Aleš Krška
Datum: 31.03.2012
Místo: Brodek u Přerova

700.687-7 stála odstavena v areálu Mostního obvodu v Brodku u Přerova a už jen vzpomínala na to, jak dříve poctivě sloužila na vlečce Plomy Hodonín.

Autor: Aleš Krška
Datum: 31.03.2012
Místo: Brodek u Přerova

Mostní obvod v Brodku u Přerově slouží mimo jiné dopravci IDS-Cargo k deponaci vyřazených a nepoužívaných lokomotiv, jednou z nich byla i 701.478-0.

Autor: Aleš Krška
Datum: 31.03.2012
Místo: Brodek u Přerova

Lokomotiva 710.579-4 alias T334.0579 stála jako neprovozní odstavena v areálu Mostního obvodu v Brodku u Přerova.

Autor: Aleš Krška
Datum: 4.4.2012
Místo: Horní Lideč

Spišská "dvojička" 131.043-2 + 131 044-0 dojela na postrku nákladního vlaku do stanice Horní Lideč. V čele vlaku byla "rakaňa" 183.031-4.

Top