Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 15.06.2010
Místo: Chropyně

Olomoucký "favorit" 731.022-0 zavítal v rámci obsluhy Chropyně i na místní vlečku Rasiny ( Správa státních hmotných rezerv ) , kde se měnily zásoby, takže během dvou měsíců sem bylo přivezeno několik vlaků s pražci a kolejnicemi.

Autor: Aleš Krška
Datum: 15.06.2010
Místo: DPOV Přerov

242.235-0 se blýskne v ranním násvitu u točny v přerovském DPOV. Byla zde na vyvazovací opravě, a na snímku má falešné podvozky.

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.06.2010
Místo: Depo Valašské Meziříčí

Motorové vozy 810.071-1 a 810.234-5 čekají v depu Valašské Meziříčí na další nasazení.

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.06.2010
Místo: Depo Valašské Meziříčí

V depu ve Valašském Meziříčí čeká na další nasazení "regina" 814.063-4.

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.06.2010
Místo: DPOV Přerov

"Ešus" 471.002-6 čeká v areálu DPOV Přerov na dokončení opravy.

Autor: Aleš Krška
Datum: 23.06.2010
Místo: Záhlinice

Do zastávky Záhlinice brzdí osobní vlak 4220 vedený "esem" 363.021-7, které neslo reklamní nátěr společnosti ČEZ.

Autor: Aleš Krška
Datum: 23.06.2010
Místo: Záhlinice

Před záhlinickou zastávkou byl zvěčněn rychlík č. 707 "Hradišťan, který měl v čele pražského "peršinga" 162.035-0.

Autor: Aleš Krška
Datum: 23.06.2010
Místo: Záhlinice

Záhlinicemi projížděl nákladní vlak s koksem, který měl v čele "buchary" 742.523-4+742.538-2, náležící dopravci ODOS.

Top