zpět na seznam fotografií
Autor: sbírka: Michal Štrublík


Datum: 00.07.1958
Frýdlant v Čechách


Jsou stroje, které se do paměti historiků a nadšenců zapíšou rekordy, vzhledem, ale i nehodami. Utopená "Všudybylka" 354.109 je úplnou, a svými tragickými následky smutnou, hvězdou.

Přelom června a první polovina července 1958 byla velmi náročná pro velké dešťové srážky nejen na Liberecku, ale v celé ČSSR. Problémy se objevovaly i v zahraničí, přičemž lokální záplavy zastavovaly krátkodobě dopravu, ale i výrobu v místních podnicích. Liberecko bylo dosti silně zasaženou oblastí. 4. července 1958 nastoupila do služby liberecká lokomotivní četa na svou 354.109. Strojvedoucí údajně v tento den nastoupil na svou poslední službu. Vzhledem k zahájení letních prázdnin si topič vzal do práce i svého syna, který jízdu měl odměnou za vysvědčení. Lokomotivní četa vyrazila se svým osobním vlakem z Liberce do Frýdlantu v Čechách. Cesta v dešti není příjemná pro strojvedoucí ani dnes, natožpak v onen den, kdy z parní lokomotivy šel poškozený a podemletý násep, v předposledním oblouku před cílovou stanicí vlaku, vidět až na poslední chvíli. Do poslední chvíle bránila výhledu i vegetace podél tratě. Lokomotivní četa, pro záchranu cestujících, podnikla veškerá možná opatření, aby následky byly co nejmenší. Lokomotiva se naklonila na pravou stranu, sesunula se a udělala salto z vysokého náspu. Štěstím bylo, že došlo k rozvěšení lokomotivy od soupravy a ačkoli došlo k pádu i vozů, nedošlo k jejich osudové demolici. Lokomotiva dopadla a zůstala stát na svých kolech uprostřed rozvodněné řeky Smědavy. Nikdo z cestujících nepřišel o život. Bohužel, lokomotivní četa - strojvedoucí, topič a topičův syn - při pádu do rozvodněné řeky nepřežila a byla nalezena nedaleko utonulá.

Ačkoli se problematika povodní v novinách v oněch dnech řešila, nikdo nehodu nezmínil. V hledáčku tehdejších reportérů bylo setkání různých politiků, politických schůzí podporující blaho v socialistickém bloku a hrdinských činů mnoha dělníků, kteří svými těly bránili vodě před zastavením výroby v místních podnicích. Lokomotiva byla i po povodních v řece Smědavě ještě několik týdnů obdivována a fotografována místními. Lokomotiva byla zrušena v září a v té době je komplikovaně postupně rozebírána.

 

 Komentáře

Celkem 0 komentářů


Přidat komentář:

Jméno:

Text:


Top