Komořany

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2016
Místo: Komořany

Odklizovka Škoda 27E2 evidenčního čísla 706 byla v červnu 2016 zachycena během posunu v areálu úpravny uhlí v Komořanech.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.10.2014
Místo: Komořany

Dodávky druhé série lokomotiv továrního typu Škoda 27E ze Škody Plzeň byly zahájeny v březnu 1989, kdy byly na Mostecko dodávány stroje stroje evidenčních čísel 699 až 718 (všechny v lehčím provedení o hmotnosti 155 tun), doplněné v létě roku 1989 ještě pěticí strojů těžšího provedení (hmotnost 165 tun), evidenčních čísel 719 -723. Na snímku pořízeném 13. října 2014 v komořanském depu Mostecké uhelné je zachycena dvojice tehdy už neprovozovaných "krokodýlů" čísel 699 a 700. Zatímco lokomotiva čísla 699 byla později sešrotována, na stroj evidenčního čísla 700, současně také nesoucí výrobní číslo Škoda 8500, se usmálo štěstí, a od 19. prosince 2018 je k vidění jako exponát v Podkrušnohorském technickém muzeu v Kopistech u Mostu.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.10.2014
Místo: Komořany

Z nadjezdu silnice 1. třídy číslo 13 nedaleko Komořan na Mostecku vznikl snímek lokomotivy Škoda 27E evidenčního čísla 708, sunoucí prázdnou soupravu vozů k nakládce násypky dolu ČSA. Snímek je současně také připomínkou toho, jak složitě se fotografie těchto lokomotiv na mostecku dají pořizovat, neboť nedlouho po pořízení snímku dorazilo vozidlo Lada Niva nejmenované bezpečnostní agentury s dvojicí uvědomělých úderníků, s bojovým úkolem obklíčení, perlustrace a následného vykázání fotografa z nadjezdu silnice I/13, a to i přesto, že fotografování probíhalo na veřejně přístupném místě.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 00.00.2016
Místo: Komořany

Ještě v roce 2016 bylo možno v provozu na systému uhelných tratí na mostecku spatřit v té době už 46 starou lokomotivu 721.556-9. Vyrobena byla pod výrobním číslem 8018 v ČKD Praha s původním určením na export do Íránu. Tam se ale nikdy nedostala a celý svůj provozní život nakonec strávila na síti severočeských uhelných dolů. Na snímku z komořanské úpravny uhlí je zachycena společně se strojem 709.525-0.

1