Autor: Pavel Stejskal

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 16.09.2011
Místo: Polička

Lokomotiva 730.010-6 v žst. Polička na manipulačním vlaku Mn 83123 Borová u Poličky - Svitavy dne 16.9.2011.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 24.11.2011
Místo: Mladějov na Moravě

"Ponorka" 730.009-8 nasazená na Pn 61911 z Moravské Třebové do Třebovice v Čechách v dopravně Mladějov na Moravě dne 24.11.2011.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 24.11.2011
Místo: Moravská Třebová

Povedený noční snímek zachycující 730.009-8 v čele Mn 83200 z Velkých Opatovic do České Třebové ve stanici Moravská Třebová dne 24.11.2011.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 22.12.2011
Místo: Česká Třebová

730.002-3 na 3.záloze ČD Cargo čeká na výkon na nádraží Střed českotřebovského seřaďovacího nádraží dne 22.12.2011. Za lokomotivou je budova 039 se stavědlem pro obvod nádraží Střed.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 31.12.2011
Místo: Česká Třebová

Lokomotiva 730.002-3 odstavená v 5. kusé koleji žst. Česká Třebová dne 31. 12. 2011. Lokomotivu již čeká odvezení do deponie SOKV v Břeclavi spolu s dalšími stroji řady 730.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 16.01.2012
Místo: Česká Třebová

730.009-8 odstavená v 5.kusé koleji žst. Česká Třebová dne 16.1.2012 a čeká na odvezení do SOKV Břeclav.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 20.01.2012
Místo: Česká Třebová

Lokomotivy 730.017-1 a 730.009-8 odstavené v 5. kusé koleji žst. Česká Třebová dne 20.1.2012. Za šest hodin později byly lokomotivou 363.037 z České Třebové přepraveny do Břeclavi. Tím se uzavřela epizoda nasazení řady 730 na výkonech LD, DKV a PJ ČD Cargo v České Třebové.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 27.11.2015
Místo: Depo Česká Třebová

Koncem listopadu roku 2015 byla v třebovském depu zahájena šrotace "berty" 749.100-4