Autor: Ivan Šnábl

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

Mezi vlaky v depu Praha-Těšnov odpočívá 464.009. Jako předchozí troje 464.004 - 08 byla dodána 11. prosince 1935 do výtopny v Chomutově. Od roku 1936 do roku 1938 byla využívána ve výtopně Praha - Masarykovo, aby se pak vrátila zpět a byla předána k DRB; značena byla řadou 68.005, v Chomutově přečkala válku a až v roce 1947 svůj rodný domov opustila a přešla do Chebu. Za krátko - 16. června 1948 – se stala součástí liberecké flotily lokomotiv řady 464.0 a pod Ještědem setrvala až do předání do LD Hradec Králové v polovině roku 1966. Nedlouho po té odevzdala své výkony v depech Trutnov a Turnov, aby v srpnu 1974 naposledy přešla do PLD Letohrad. 5. prosince 1977 byla zrušena a 19. května 1978 předána Kovošrotu Polanka nad Odrou.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Plzeň

Smutný, ale přesto vzácný a zajímavý snímek lokomotivy 498.102 pořídil pan Šnábl. "Dvojka" zahájila svoji aktivní službu v depu Žilina. Technicko-policejní zkoušku pak absolvovala 17. prosince 1954. Z Žiliny později, v roce 1958, přešla do depa Přerov, následně pak vystřídala depa Bratislava, Nové Zámky, od 29. 4. 1970 opět Bratislava, kde však již dlouho nejezdila a po provedení periodické opravy v Českých Velenicích přešla, již jako světle modrá, do depa Plzeň. Depo Plzeň již dlouhé roky bojovalo za získání lokomotiv 498.1, ale až teprve v roce 1970 bylo plzeňákům vyhověno. 1. 12. 1970 je předána z opravy do Plzně a už 5. 12. 1970 nahradila krásnou 498.009 v první turnusové skupině. Z lokomotivy 498.102 se poměrně rychle stala legenda mezi Československými parními lokomotivami. Svým vzhledem patřila k těm nejpěknějším a nejlépe udržovaným strojům. I jejímu technickému stavu byla kladena velká péče. Bohužel, jejím posledním výkonem byl nečekaně vlak R 62 z Prahy do Plzně dne 17. 11. 1972. Při odstoupení od soupravy do depa se ozvaly rány a po provedení kontroly byla zjištěna prasklá šoupátková zděř prostředního válce. Lokomotiva byla dále vedena jako neprovozuschopná a už 20. listopadu 1972 byl vypracován návrh na zrušení. Fotografie zachycuje "stodvojku" na konci své životní cesty již značně omšelou, ale stále výjimečně vyhlížející, čekajíc na likvidaci v Kovošrotu v Plzni. Likvidace proběhla v roce pořízení snímku.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Malá Bělá

V zastávce Malá Bělá právě zastavil osobní vlak z České Lípy - v čele stanula dosti známá 477.005, která nikdy neprošla rekonstrukcí a těšila se oblibou u strojních čet, neboť byl u nerekonstruovaných strojů lepší přístup k vnitřnímu rozvodu lokomotivy. Do depa Česká Lípa přišla 18. listopadu 1969 po dílenské opravě Lv z Českých Velenic. Předcházejícími služebnami bylo depo Brno a následně Valašské Meziříčí, kde během srpnových událostí roku 1968 přišla o hvězdu na čele. Tato hvězda se na lokomotivu už zpět nedostala a dosloužila bez ní až do svého zrušení 20. 6. 1975. K prvnímu listopadu 1975 byla přistavena k likvidaci do místního Kovošrotu.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Havlíčkův Brod

3. června 1973 vstoupil v platnost nový GVD 1973/1974. Dosavadní turnusová skupina P01 lokomotivního depa Hradec Králové doznala velké změny. Zatím co v předchozím grafikonech byla turnusová skupina P01 pro osm strojů řady 475.1, s novým grafikonem došlo k rozdělení vozby na dvě turnusové skupiny P01 a P02. Zatím co P01 byla vytvořena pro tři stroje řady 475.1, druhá turnusová skupina byla pro čtyři stroje. Obě turnusové skupiny vozily osobní vlaky mezi Libercem a Havlíčkovým Brodem, ale jen druhá skupina - pro čtyři stroje - rovněž vlaky do Turnova a Letohradu. Lokomotiva 475.173 byla zachycena panem Šnáblem právě v Havlíčkově Brodě, vlastně jen nedlouho před svým definitivním odstavením. Neboť nemáme údaj o vlaku, který v ten den vezla, nemůžeme její zařazení přesně určit. Život třiasedmdesáté lokomotivy řady 475.1 započal v depu Česká Třebová, kam byla přiřazena po vykonání Technicko-policejní zkoušky dne 20. 7. 1948. V České Třebové setrvala až do roku 1953, kdy byla přesunuta do depa Hradec Králové a zde jezdila až do svého zrušení 20. 4. 1974. Zlikvidována byla v Turnově, a to po krátkém využití jako statický vytápěcí kotel v cukrovaru ve Velkém Meziříčí. Pokud se ještě vrátíme k poslednímu roku "velkého" provozu hradeckých "pětasedem", dodejme kilometrické proběhy - P01 v GVD 1973/1974 měla denní proběh 341, 3 kilometry; P02 pak 282,5 km.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Malá Bělá

Barevným snímkem Ivana Šnábla ukončeme dnešní aktualizaci věnovanou lokomotivě 464.101 s výrobním číslem 2000! Ve stavu depa Nymburk byla 464.101 opět od 31. 5. 1978 a zde byla zrušena 11. 9. 1979. Ačkoliv byla lokomotiva zprvu určena pro zachování ve sbírkách NTM Praha, byla vzhledem ke svému technickému stavu a rekonstruované dyšně nakonec ze seznamu strojů pro zachování vyřazena a místo ní zachována 464.102 z depa Letohrad. Likvidace jubilejní lokomotivy proběhla v Kovošrotu Kladno Dříň.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Kladno

Již dva roky zrušenou 524.1139 zachytil za deštivého dne roku 1973 Ivan Šnábl v Kladně-Dříni. Zrušena byla již 6. října 1971 v Havlíčkově Brodě.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Přerov

Pekný a cenný záber staručkej 314.303 vznikol v Přerově v roku 1973.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Přerov

Snímka lokomotívy 314.303 vznikla v Přerově v roku 1973.