Ukončení provozu tramvají typu T3M v Plzni

Ukončení provozu tramvají typu T3M v Plzni

14. června 2015 se cestující v Plzni mohli naposledy svézt tramvají typu T3M po plzeňských kolejích. Definitivně naposledy mohli tento typ v ulicích města spatřit o den později, ale pouze při zkušební jízdě bez cestujících. Tím se uzavřela 18 let trvající kapitola provozu typu "M" v Plzni a v současné době se s tímto typem v plzeňských ulicích nesetkáme. Pojďme si proto připomenout provoz těchto modernizovaných tramvají, které se v České republice vyskytovaly jen v Plzni a v Liberci.

211+212

 

Významná úspora energie

Tramvaj označená výrobcem jako 01T, známá spíše pod označením T3M vznikla jako řešení dvou plzeňských problémů. Nevyhovující vozový park místních dopravních podniků, jejich finanční situace a nedostatek odbytu pro lokomotivku společnosti Škoda DT. Proto bylo přistoupeno k rekonstrukci staršího typu T3 z produkce ČKD Tatra Praha, která doslova „vytrhla trn z paty" jak PMDP, tak Škodě DT. Rekonstrukce spočívala především ve výměně výzbroje, kdy klasickou odporovou výzbroj nahradila elektronická výzbroj s IGBT tranzistory, která představuje významnou úsporu energie oproti "starým zrychlovačům". 

regulace výzbroje

 

Celkem 26 vozů v pěti sériích

Dva prototypy čísel 246 a 247 následovalo 24 vozů, které se od sebe mírně odlišovaly a tak vzniklo celkem 5 typů:

• T3M.01 – 246

• T3M.02 – 247

• T3M.03 – 215, 216, 223, 224, 241, 242

• T3M.05 – 211, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228

• T3M.06 – 209, 210, 229, 230, 237, 238

… viz doplňující tabulka vozidel na konci článku

247

 

 

Krátce k prvním dvěma vozům typu T3M.01 + T3M.02

Už 24. června 1993 byl odeslán do podniku Škoda Dopravní technika s. r. o. jako první vůz T3CS ev. č. 246. Vůz byl vyroben a zařazen v roce 1984 a najezdil 413 000 km. Při této zkušební modernizaci byl kladen důraz na výměnu už tehdy zastaralé elektrické výzbroje TR37 za výzbroj ŠKODA 2MKT. Protože tato výzbroj minimalizuje ztráty  energie díky zabudovanému měniči s IGBT moduly, umožňuje rekuperaci, stává se tato tramvaj jako první v celé ČR nejúspornějším vozidlem svého druhu. Dle propočtů dosáhly úspory energie až 50 %. 

Vozidlo bylo vybaveno protiskluzovou krytinou podlahy, byly zde umístěny nové sedáky ukotvené do bočnice vozu, nový typ obložení bočnic interiéru. Klasický pantograf byl nahrazen polopantografem firmy Škoda Sécheron Blovice. Vůz byl vybaven výklopnými dveřmi typu IFE, zabudované s ovládacím mechanismem znemožňující sevření.  Ke dveřím bylo zabudováno i poptávkové otvírání. Vnější informační systém tvořily převíjecí transparenty od firmy BROSE. Ty byly doplněné o zářivky, které převíjecí plátno s linkovým označením osvětlovaly. 

237+238

Další výraznou změnou bylo barevné provedení vozidla. Tramvaj obdržela bílý nátěr skříně. Spodní plentu a meziokenní části byly v barvě bordové ( fialové ). Na čelo vozu byl doplněn žlutý bezpečnostní pruh. Stejnou barvou byly nastříkány i dveře. Změnil se i vzhled evidenčních čísel, které nově tvořily velké černé číslice. 

 

Zkušební provoz vozu ev. č. 246

Zkoušky prvního prototypu byly zahájeny 5. května 1995. V tomto režimu i se zátěží tramvaj najezdila 20 000 km. Po té byla předána do zkušebního provozu s cestujícími, aby najezdila dalších 30 000 km. V tomto režimu se objevila  v pondělí 11. prosince téhož roku. V té době to byla jediná "sólo" tramvaj v celé síti plzeňské MHD. Vypravována byla pouze na vložená pořadí linky č. 1 ze Slovan do Bolevce. Jistou zajímavostí v dalším osudu je kolize, ke které došlo v závěru roku 1995 na Karlovarské třídě. Vůz čísla 246 se střetl s jinou tramvají, stojící pro poruchu. Už v lednu roku 1996 byl vůz odeslán zpět do Škody DT. Po vzoru zmíněného prototypu byl v závodě zmodernizován i vůz ev. č. 247, ten byl z provozu odstaven od dubna roku 1995. Vůz čísla 247 byl modernizován přesně podle provedení prvního prototypu. Do vozovny Pmdp byl vrácen už 3. května 1996. Díky značným technickým problémům byl ale oba vozy v soupravě vyjely od 1. února roku 1997.

246

 

Rozjezd modernizací v roce 1996

V roce 1996 bylo odstaveno z provozu šest vozů typu T3CS a T3SUCS. Jednalo se postupně o vozy ev. č. 215, 216, 241, 242, 223 a 224. Všechny vozy se po modernizacích objevily jako typ T3M.03 v průběhu letních prázdnin. Od září roku 1996 vyjížděly v pracovní dny na dělené směny linek 1, 2 a 4. První viditelný rozdíl oproti prototypům byly původní dveře. tyto vozy už měly zabudovaný informační systém firmy BUSE s terčíkovými panely. tato šestice modernizovaných vozů byla od roku 1997 k vidění na lince č. 1 a 2 a to celotýdně. Spřaženy byly zpět do původních souprav.

Prakticky ihned po předání zmíněných vozů série T3M.03 byly odeslány další vozy. Jednalo se o vozy ev. č. 214, 221, 222, 227, 228. Na přistavení vozu čísla 213 nezbývaly finance a tak byl prozatím vynechán. Hlavní změnou u série těchto vozů, později označených jako série T3M.05 je, že byly odeslány do šumperského podniku PARS Nova ( PARS DMN ). Zde byla podle dokumentace provedena část prací a vozy byly přemístěny zpět do Škody DT. Zde byly modernizace dokončeny V dubnu roku 1997 byly všechny zmíněné vozy vráceny dopravci. Vůz čísla 214 byl krátce odstaven a vyčkával na modernizaci vozu čísla 213 ze své soupravy. Do provozu byl však později zařazen s vozem čísla 224 jako náhrada za havarovaný vůz ev. č. 223.

227

Předposlední skupinou tramvají vybraných pro modernizace na T3M byly vozy čísel 211, 212, 219, 220, 225, 226 a zmíněná 213. Zpátky do provozu byly vráceny až počátkem roku 1998. Tyto vozy byly stále ještě shodné s prvními prototypy a ničím zvláštním se od nich neodlišovaly. Tato skupina tramvají nesla označení typem T3M.05.

 

Poslední "emka" pro Pmdp

Typ T3M.06 nesly poslední modernizované tramvaje pro Plzeň. Z provozu byly postupně staženy původní vozy T3CS a T3SU čísel 209, 210, 229, 230, 237 a 238. Skříně těchto vozů byly odstrojeny a opraveny ve spolupráci společností Datatechnik Plus a Pmdp v ústředních dílnách. Po zasklení a nalakování byly skříně přistaveny do závodu Škoda DT. Zde byla namontována elektrická výzbroj a zkompletován interiér. Hlavní odlišností bylo ovládání, kdy dosavadní pedál pro regulaci rychlosti byl nahrazen ručním ovladačem. Vyměněn byl i celý pult řidiče. Od května roku 1999 byly vozy zařazeny zpět v provozu a novinkou byl i nový jednotný nátěr. Ten byl aplikován v barvě šedá, žlutá a bílá. Jediný vůz ev. čísla 209 byl už v květnu roku 2001 přestříkán oranžovým lakem. V plánu bylo opatření reklamním polepem společnosti KODAK. K němu už ale nedošlo. Těmito vozy se uzavřela etapa modernizací tramvají s výzbrojí ŠKODA 2MKT pro Pmdp.

 241+242

 

Vyřazování

Všechny tyto tramvaje prošly v průběhu provozu velkými prohlídkami a opravami. U všech vozidel byl postupně sjednocen informační systém a vnější nátěr. V roce 2010 byl pro vysokou poruchovost a atypičnost vyřazen první vůz typu "M". Stal se jím "prototyp" ev. č. 246.

241+216

Další vyřazování vozů proběhlo až v roce 2012 v souvislosti s příchodem tramvají typu Vario LFR.S. Ty byly rekonstruovány ve větší míře s použitím dokladů právě z vozů T3M. Vyřazeny byly vozy ev. č. 211, 212, 213 a 214. V roce 2013 je následovaly vozy ev. č. 209, 210, 225, 226, 229, 230, 237, 238 a také druhý "prototyp" ev. č. 247. Rok 2014 přinesl vyřazení zbývajících vozů ev. č. 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227 a 228. Roku 2015 tak v provozu se dožila pouze souprava vozů ev. č. 241 + 242. Ta dojezdila až v červnu.

 

Zhodnocení provozu, statistika

V závěru zbývá provoz těchto vozů zhodnotit. Na svou dobu byla trakční výzbroj vybavená IGBT tranzistory vysoce pokroková, avšak vozy z počátku provozu trpěly velkým množstvím "dětských nemocí". Ty postupem času přešly k "nemocem stařeckým". Na tomto místě musíme zdůraznit, že vozy tohoto typu se mezi flotilou dalších typů u Pmdp nestaly příliš spolehlivými. I přes tyto skutečnosti přinesly v 90. letech obrovské zvýšení kultury cestování, úsporu ve spotřebě el. energie a zlepšení pracovního prostředí pro řidiče. Zároveň pomohly překlenout výrobní krizi a nastartovat tak tradici výroby tramvají ve Škodě Plzeň. Co se týká samotného dopravce, tomu pomohly modernizace "nové" generace ukázat další možný směr obnovy a možnosti rekonstrukce stávajících vozidel.

m

 

Statistika modernizovaných vozidel T3M pro Pmdp

 

PŘEHLED VŠECH TRAMVAJÍ TATRA T3M.0 U PMDP:
 Ev. č.:   Rok. výroby:   Původní typ vozidla:    Modernizace od/do:      Nový typ vozidla:   V provozu zařazen od:   Z provozu odstaven od: 
 209  1982  T3SU  08/1998 - 03/1999  T3M.06  10. 06. 1999  07. 03. 2013
 210  1982  T3SU   08/1998 - 03/1999  T3M.06  10. 06. 1999  07. 03. 2013
 211  1982  T3SU   05/1997 - 11/1997  T3M.05   29. 01. 1998  30. 06. 2012
 212  1982  T3SU   05/1997 - 12/1997  T3M.05  29. 01. 1998  30. 06. 2012 
 213   1982  T3SU   03/1997 - 11/1997  T3M.05   09. 02. 1998  30. 06. 2012
 214  1982  T3SU   07/1996 - 03/1997  T3M.05  27. 09. 1997  30. 06. 2012
 215  1982  T3SU   09/1995 - 07/1996  T3M.03   02. 09. 1996  31. 12. 2014
 216  1982  T3SU   09/1995 - 07/1996  T3M.03   02. 09. 1996  31. 12. 2014
 219  1982  T3SU   04/1997 - 11/1997  T3M.05   28. 01. 1998  08. 01. 2014
 220  1982  T3SU   04/1997 - 11/1997  T3M.05   28. 01. 1998  08. 01. 2014
 221  1982  T3SU   07/1996 - 03/1997  T3M.05   30. 04. 1997  27. 04. 2014
 222  1982  T3SU   06/1996 - 02/1997  T3M.05   30. 04. 1997  14. 02. 2014
 223  1982  T3SU   09/1995 - 09/1996  T3M.03   23. 09. 1996  31. 12. 2014
 224  1982  T3SU   09/1995 - 07/1996  T3M.03   23. 09. 1996  05. 11. 2014
 225  1982  T3SU   06/1997 - 12/1997  T3M.05   23. 02. 1998  05. 12. 2013
 226   1982  T3SU   06/1997 - 12/1997  T3M.05  23. 02. 1998  05. 12. 2013
 227  1982  T3SU   06/1996 - 03/1997  T3M.05   09. 04. 1997  31. 12. 2014
 228  1982  T3SU   06/1996 - 02/1997  T3M.05  09. 04. 1997  31. 12. 2014
 229  1982  T3SU   08/1998 - 03/1999  T3M.06  26. 05. 1999  08. 08. 2013
 230  1982  T3SU   09/1998 - 03/1999  T3M.06   26. 05. 1999  08. 08. 2013
 237  1983  T3CS  07/1998 - 03/1999  T3M.06   06. 05. 1999  31. 07. 2013
 238  1983   T3CS   07/1998 - 03/1999  T3M.06   06. 05. 1999  31. 07. 2013
 241   1983  T3CS   06/1995 - 07/1996  T3M.03   02. 09. 1996  16. 06. 2015
 242  1983  T3CS   09/1995 - 07/1996  T3M.03  02. 09. 1996  16. 06. 2015
 246  1984  T3CS  06/1993 - 04/1995   T3M.01   11. 12. 1995  0?. ??. 2009
 247  1984  T3CS  04/1995 - 05/1996   T3M.02   01. 02. 1997  15. 09. 2013

 

Závěr

Tramvaje zmíněného typu jezdily v Plzni téměř 20 let. Už od počátku byly zařazeny výhradně v soupravách. Na podzim roku 1996 vyjížděly i na linku č. 4. Ta pro ně pak byla dlouhou dobu netypická a "emka" byly vypravovány výhradně na linku č. 1 a 2. Od 1. července 2000 byl v Plzni zaveden provoz "sólo" vozů na lince č. 1 ze Slovan do Bolevce. Sem byly vypravovány výhradně "sóla" tohoto typu. Vznikly tak kmenové "sólo" vozy čísel 209, 210, 213, 214, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237 a 238. Později k nim přibyly i prototypy čísel 246 a 247, nebo vůz čísla 241. Poslední zmíněný vůz byl uveden do "sólo" provozu z důvodu dlouhodobého odstavení čísla 242. Zbylé soupravy byly pak vypravovány na dělené směny linky č. 1 nebo 2. Výjimečně se objevily na lince č. 4. Jak jsme si napsali výše, během provozu se vozy po ujetých kilometrech dostávaly do dílenských oprav ( těžká údržba, periodické prohlídky ). Byl u nich sjednocen vnější nátěr, došlo k úpravám a výměnám tlačítek pro poptávkové otvírání dveří, výměna panelů informačního systému a různých dalších úprav.

241+242

V závěru provozu se jejich spojení v soupravách měnilo dle potřeby, vozy jezdily již na všech linkách i všech pořadích a byly vypravovány podle potřeby a najetých kilometrů do prohlídek. Po odstavení byly jejich skříně fyzicky likvidovány, jejich technické průkazy naopak posloužily dál pro jiné rekonstrukce a modernizace. Některé vozy, z provozu stažené v závěru roku 2014 se ještě v polovině roku 2015 fyzicky ve vozovně Pmdp nachází ( ev. č. 215, 216, 223, 224, 225, 226, 227, 228 a poslední odstavená dvojice čísel 241 + 242 ), avšak jejich definitivní rozloučení s plzeňskými kolejemi nastane 9.7.2015, kdy vozy čísel 215, 216, 221, 222, 223, 225, 226 zamíří k novému provozovateli na Ukrajinu, aby je vozy čísel 227, 228, 241, 242 mohly 10.7.2015 následovat. Na konec tedy nezbývá nic jiného, než vozům popřát v novém domově hodně štěstí a ještě spousty najetých kilometrů.

 

Doplnění ze dne 3.4.2016: 

 

Ex. plzeňské vozy nyní jezdí v ukrajinském městě Mikolaiv, fotografice včetně přehledu s nynějšímy a původnímy čísly vozů můžete najít zde: http://transphoto.ru/list.php?did=201

Aktuálně čeká na zprovoznění poslední dvojice vozů a to ex. 241 a 222, poté už budou v provozu všechny dodané vozy T3M.

 

FOTOGALERIE TRAMVAJÍ PMDP

 

© článek zpracovali Miroslav Kouba a Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 2467x.

Tento článek byl naposledy upraven: 05. 02. 2017


Komentáře

Celkem 0 komentářů


Přidat komentář:

Jméno:

Text:


Top