Zlaté Hory

Autor: Petr Zgut
Datum: 17.01.2006
Místo: Zlaté Hory

S vlakem Mn 91992 byla u Zlatých Hor zdokumentovaná zamračená 749.259-8.

Autor: Petr Zgut
Datum: 20.12.2007
Místo: Zlaté Hory

751.041-5 u Zlatých Hor tentokrát v čele vlaku Mn 9199.

Autor: David Prause
Datum: 16.08.2014
Místo: Zlaté Hory

V malebnej koncovej staničke Zlaté Hory bolo zachytené stretnutie "orchestrionu" 810.675-9 a manipulačného vlaku, ktorý sem dopravil stroj 753.766-5.

Autor: Jakub Hasák
Datum: 22.07.2016
Místo: Zlaté Hory

Intenzivní těžba dřeva, vyvolaná kůrovcovou kalamitou, se promítla i do podoby stanic a nákladišť po celých Jeseníkách. V blízkosti železnice lze na mnoha místech spatřit impozantní hromady dřeva, ze kterých hydraulické ruky dřevařských speciálů vytrvale odebírají kulatinu a ukládají ji do železničních vozů. Na některých místech se k třídění dřeva používají i kolové nakladače. U nakládací rampy ve Zlatých Horách začíná 22. 7. 2016 posunovat 753.768-1.

strana: 1
Top