Valašské Meziříčí

Autor: Aleš Krška
Datum: 29.10.2011
Místo: Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí odpočívala poblíž depa trojice ostravských "bucharů" 742.191-0+742.075-5+742.107-6, které v daný den večer čekalo další nasazení v odklonové vozbě do Štramberka. 

Autor: Aleš Krška
Datum: 29.10.2011
Místo: Valašské Meziříčí

Ve šturcu u 3. nástupiště ve Valašském Meziříčí vyčkávaly na další práci lokomotivy 122.027-6+110.046-0.

Autor: Aleš Krška
Datum: 02.11.2011
Místo: Valašské Meziříčí

"Panťák" 460.014-4 přijíždí jako osobní vlak do Valašského Meziříčí.

Autor: Jiří Dobiáš
Datum: 07.01.2012
Místo: Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí čekala na opravu lokomotiva 701.754-4, která byla zakoupena soukromými osobami v ČKD Hořovice a převezena na Moravu do muzejní sbírky.

Autor: Zdeněk Klíč
Datum: 01.05.2012
Místo: Valašské Meziříčí

Na prvomájové výstavě ve Valašském Meziříčí se ukázal i místní "hop" 702.005-0.

Autor: Aleš Krška
Datum: 08.05.2012
Místo: Valašské Meziříčí

Jednou ze stálic depa ve Valašském Meziříčí byl i "buchar" 742.263-7, který byl na stejných výkonech nasazován i po přidělení do společnosti ČD Cargo.

Autor: Jiří Dobiáš
Datum: 26.09.2012
Místo: Valašské Meziříčí

Na dvoře u lakovny ve Valašském Meziříčí byla vyfocena lokomotiva 703.050-5, kterou čekala oprava převodovky, následné nalakování a hlavně - převedení mezi muzejní stroje patřící pod DHV Lužná.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.03.2014
Místo: Valašské Meziříčí

Na "vozovce" ve Valašské Meziříčí byl odstaven vrak lokomotivy 702.083-7, který byl později na tomto místě i rozpálen.

Top