Skašov

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 03.11.2010
Místo: Skašov

Lokomotiva 742.429-4 rozjíždí první třetinu vlaku loženým štěrkem, směrem do Kojetína od hlásky Skašov. Hláska Skašov se nalézá v km 8.2 trati č. 334 Kojetín - Tovačov. Důvodem zřízení byla nutnost zabezpečit odbočení nově vzniklé vlečky ze širé trati do skašovské štěrkovny, jež se začala budovat v roce 1952. Vlastní vlečka tam zahájila provoz už v roce 1953.

Autor: Aleš Krška
Datum: 15.04.2011
Místo: Skašov

Třetí várka štěrkového vlaku ze Skašova pojede do Kojetína pod označením Vleč 81095 a v jeho čele bude burácet "buchar" 742.251-2.

Autor: Aleš Krška
Datum: 05.05.2011
Místo: Skašov

Obsluhu vlečky ve Skašově pro nakládku štěrku prováděla lokomotiva 742.179-5.

Autor: Martin Nesrsta
Datum: 18.04.2012
Místo: Skašov

Na odvoz poslední várky štěrku z vlečky Skašov si od kroměřížského "bumláku" odskočila 742.062-3.

Autor: Aleš Krška
Datum: 21.05.2012
Místo: Skašov

Na vlečce štěrkoven Skašov čeká na odjezd 742.250-4 s první várkou vlaku ( 10 sypáků ) pod označením Vleč 81091 do Kojetína.

Autor: Aleš Krška
Datum: 05.08.2013
Místo: Skašov

Ložený štěrk pod číslem Mn 81091 se chystala ze Skašova odvézt lokomotiva 750.275-0.

Autor: Aleš Krška
Datum: 28.08.2014
Místo: Skašov

S poslední várkou štěrkopísku dne 28.8.2014 se chystala na odjezd z vlečky Skašov lokomotiva 742.208-2.

strana: první 1 2 3
Top