Přerov

Autor: Stanislav Cigánek
Datum: 00.12.1977
Místo: Přerov

Protokol o Technicko-policejní zkoušce byl sepsán v den jejího konání v České Třebové dne 10. 12. 1947. Samotná zkouška proběhla na již obvyklém traťovém úseku mezi Chocní a Pardubicemi, kde bylo s lokomotivou 475.101 dosaženo rychlosti 115 km/h. Po této zkoušce stroj převzala výtopna Praha Masarykovo nádraží, která si na další zástupkyně musela počkat až do ledna 1948, kdy do inventárního stavu přibyl až dvanáctý stroj v pořadí. S přibývajícími stroji řady 475.1 v pražské výtopně přišel 22. červenec 1948, kdy byla lokomotiva 475.101 předána do Košic. Přesuny pak následovaly v rychlém sledu – 11. 7. 1949 se jejím domovem stává výtopna Žilina, aby se už 13. 5. 1950 vrátila zpět do Košic.  Od druhého dubna 1951 působí v Bohumíně, ale už v srpnu 1952 je vykazována v Přerově. Přerov opustila až v květnu 1958, kdy na chvíli slouží pod Novými  Zámky.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.03.1978
Místo: Přerov

Před najetím na svůj vlak byla v Přerově zachycení místní turnusová T478.3042, která dopravovala vlaky převážně na trati z Přerova do Břeclavi. Většinou vozila rychlíky a osobní vlaky, ale občas se dostala i do čela "rychloběžek" Rn.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.03.1978
Místo: Přerov

Strojvedoucí vždy bývali hrdi na své povolání a často i na své svěřené stroje, proto nebylo problémem zapózování před objektivem fotoaparátu. Po vyfocení strojvedoucí Jiří Štimpl absolvoval s T478.3060 trasu z Přerova do Břeclavi.

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 03.08.1978
Místo: Přerov

Odpočívající "bobina" E499.1028 je zachycena ve stanici Přerov. Za povšimnutí stojí každý jiný nárazník.

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 03.08.1978
Místo: Přerov

V Přerově byla vyfocena "hrbatá" E479.0050, kterak vedla nákladní vlak. Lokomotivy E479.0041-0054 nemohly být po vyrobení dodány na domovskou vlečku SHD-Doly Nástup Tušimice z důvodů nedokončené elektrizace, takže bylo rozhodnuto, že budou provozovány u ČSD. Všechny zmíněné lok. byly nasazeny na výkonech LD Ostrava a dokonce i se stálým personálním obsazením (www.prototypy.cz ).

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 04.12.1978
Místo: Přerov

Na prvním nástupišti v Přerově čeká na odjezd osobní vlak v jehož čele je místní "brejlovec" T478.3043.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 01.01.1979
Místo: Přerov

Poblíž přerovského stavědla č.9, ve výtažné koleji, stála jedna z mnoha tamních záloh v podobě stroje T458.1147.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 01.01.1979
Místo: Přerov

Přerovský "brejlovec" T478.3097 projíždí s 8-vozovým osobním vlakem okolo st.11 a za chvilku bude brzdit do zastávky Horní Moštěnice.

Top