Lovosice

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.05.1966
Místo: Lovosice

Na osobním vlaku do Loun čeká 354.142. Jezdila pro Prahu, Plzeň a Rakovník až se 1. 5. 1953 usídlila v Lounech. Zde vydržela v provozu až do 26. 4. 1968, kdy byla u ČSD zrušena a předána Kovošrotu.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.05.1966
Místo: Lovosice

Od vyrobení 387.001 nás dělí neuvěřitelných 90. let; od pořízení snímku, na konci úspěšné provozní kariéry stroje, pak 50. roků.

Lokomotiva 387.001 byla zachycena s "raketou", pod vrcholem Lovoš, u železniční stanice Lovosice. Patří již depu Děčín, kam přišla 25. záři 1965 z Chomutova. Ostatně v Chomutově byla jen několik dní, neboť roky před tím jezdila pod Brnem v depu Horní Heršpice a následně Brno - dolní. Zde patřila k nejhezčím strojům, dostala výfukovou dyšnu Kylchap a tendr 935.184. Během války připadla Slovenskému štátu a sloužila ve výtopně Bratislava. V depu Děčín dlouho patřila k turnusovým lokomotivám. 26. května 1968 začal platit nový GVD - první turnusová skupina byla obsazena šesti stroji 498.0, druhá sestávala ze dvou, resp. tří Albatrosů, a třetí turnusová skupina z deseti lokomotiv 387.0. Ty dopravovaly deset párů osobních vlaků mezi Prahou a Děčínem a dále tři nákladní rychloběžky - Rn 4526, Sn 4761 a Ls 10020. 387.001 patřila k posledním třem lokomotivám tohoto typu v Děčíně, které byly naposled v Praze spatřeny na začátku roku 1969. 387.001 byla zrušena 1. června 1970 a 19. 6. 1970 předána k likvidaci Kovošrotu Česká Lípa.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 11.03.1971
Místo: Lovosice

Nádherný snímek stroje 354.1183 pořídil Jaroslav Cempírek na osobním vlaku v Lovosicích. Lokomotiva patří depu Česká Lípa, kde tyto stroje jezdily v šesti-denním turnuse z České Lípy do Lovosic, přes Jablonné do Liberce a pendlovaly rovněž do Děčína. Sama lokomotiva byla skoro celý život věrná České Lípě. Zrušena byla ve stejném roce od pořízení snímku. „1183“ bude v provozu ještě čtyři měsíce a k 1. 9. 1971 bude předána k likvidaci. Nepojede nikam daleko – likvidace proběhne v místním kovošrotu.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 06.04.1971
Místo: Lovosice

U nástupiště v Lovosicích temně duněl netlumený "sergej" T679.1096, který zde zastavil s "raketou" do Prahy.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 02.02.1972
Místo: Lovosice

Stanice Lovosice; 556.0123 rozjíždí svůj nákladní vlak do Ústí nad Labem. I z fotografie je patrné, jak se "Štokr" ostrými výfuky dvojitého Kylchapa rozjíždí a vydává na dlouhou a náročnou cestu. Bude to denní chléb pro 123ku ještě dalších šest let.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 02.05.1973
Místo: Lovosice

Ve "šturcu" lovosické stanice odpočíval mezi výkony "sergej" T679.1095.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 12.09.1974
Místo: Lovosice

Pan Jaroslav Cempírek zachytil na nádherném snímku lokomotivu 354.1184 v žst. Lovosice před odjezdem s Os 16912 do Loun. Pro stroj 354.1184 byly Louny jeho domovem (od 11. května 1972); přišel po mnohaleté službě z depa Kolín. Zrušen byl 22. května 1978 a kotelním komisařem umožněn jeho provoz jako vytápěcí kotel maximálním kotlovým tlakem 10 atm. K vytápění však nikdy nebyl využit a první listopadový den roku 1978 byl předán k likvidaci do Kovošrotu v Polance nad Odrou.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 13.08.1986
Místo: Lovosice

Doslova nablýskaná T466.2071 čeká na další práci ve stanici Lovosice.

strana: 1 2 3 4 poslední
Top