Lobodice

Autor: Aleš Krška
Datum: 05.09.2008
Místo: Lobodice

Dvojče "bucharů" 742.247-0+742.328-8 se vrací z postrku ložené soupravy štěrkopísku zpět na vlečku Skašov, kde opět najede na loženou soupravu a udělá jí postrk tentokráte až do Kojetína.

Autor: Daniel Forejtar
Datum: 20.10.2013
Místo: Lobodice

Jedním z pětice zachráněných "Krokodýlů" ze Slovenska je 850.044-9 v majetku KPKV Brno. S dvojicí vozů Bix je zachycen mezi Lobodicemi a Uhřičicemi při jízdách na Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově.

strana: 1
Top