Jakubčovice nad Odrou

Autor: Aleš Krška
Datum: 02.06.2012
Místo: Jakubčovice nad Odrou

Společnost SMD používala k posunu v kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou mimo jiné i bývalou drážní 710.079-5.

strana: 1
Top