Hulín

Autor: Aleš Krška
Datum: 25.08.2017
Místo: Hulín

Mezi Hulínem a Břestem byl pořízen snímek zachycující zkušební jízdu "peršinga" 163.248-8 po opravě a také v novém laku.

Autor: Aleš Krška
Datum: 06.09.2017
Místo: Hulín

Přerovský "velký hektor" 721.555-1 zdolává stoupání mezi Kroměříží a Hulínem v čele ucelené soupravy 32 prázdných "rakviček" jedoucích z Kotojed do Hodonína jako vlak Pn 54397.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.09.2017
Místo: Hulín

Z důvodu nedostatku provozních "es" s úpravou WTB v DKV Brno byla dne 19.9.2017 nasazena na osobní vlaky v trati Přerov-Břeclav prototypová lokomotiva ES499.1001. Na snímku přijíždí do stanice Hulín, kde bude křižovat s podobnou soupravou na níž bylo náhradou "eso" 362.060-6.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.11.2017
Místo: Hulín

V Hulíně na 10. staniční koleji čekal na odjezd do Přerova lokomotivní vlak ve složení 362.122-4 a 130.048-2, který byl zaveden kvůli zkušební jízdě "hrbaté" po hlavní opravě. Zmíněné plzeňské "eso" 362.122-4 bylo po této jízdě odstaveno do areálu firmy ČMŽO Přerov, kde na něm bude provedena hlavní oprava i s dosazením nového laku.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.11.2017
Místo: Hulín

V Hulíně na 10. staniční koleji čekal na odjezd do Přerova lokomotivní vlak ve složení 362.122-4 a 130.048-2, který byl zaveden kvůli zkušební jízdě "hrbaté" po hlavní opravě. Daná lokomotiva obdržela i netradiční nový lak, který má k danému datu už i její kolegyně 130.047-4.

Autor: Aleš Krška
Datum: 01.12.2017
Místo: Hulín

Hulínem v rámci zkušební jízdy projíždělo "šestikolo" 181.020-9.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.12.2017
Místo: Hulín

Hulínem projížděla v rámci zkušební jízdy zrychlená lokomotiva 162.093-9. Po dokončení opravy bude patřit do stavu DKV Česká Třebová.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.12.2017
Místo: Hulín

Kontejnerový NEx 61032 ( Lípa nad Dřevnicí - Česká Třebová ) projížděl Hulínem a v jeho čele byl ústecký "dřevěný taurus" 123.023-4.

Top