Hulín

Autor: Aleš Krška
Datum: 02.05.2016
Místo: Hulín

V Hulíně na koleji 8a zastavilo "eso" 362.159-6, které bylo na zkušební jízdě po opravě, kdy nebylo nalakováno, ale byl mu jen opraven lak varianty "Najbrt 2".

Autor: Aleš Krška
Datum: 08.05.2016
Místo: Hulín

Hulínem projel mezinárodní rychlík 408 ( Nice-Moskva ) a v čele bylo brněnské "eso" 362.158-8, které bylo řízeno strojvedoucím Janem Sovou.

Autor: Aleš Krška
Datum: 22.05.2016
Místo: Hulín

Brněnský "brejlovec" 754.019-8 přijíždí do Hulína s nedělním spěšným vlakem 1646, na konci vlaku jsou řazeny historické "rybáky", které se vracely do Brna od zvláštních parních vlaků na Ostravici.

Autor: Aleš Krška
Datum: 02.06.2016
Místo: Hulín

Opravený a nově nalakovaný "hop" 701.739-5, společnosti IDS Cargo, byl přepravován z Brodku u Přerova na svou domovskou vlečku v Hodoníně a v Hulíně čekal na vlakovou lokomotivu 740.758-8, která si "odskočila" do Osíčka.

Autor: Aleš Krška
Datum: 12.06.2016
Místo: Hulín

U hulínské "maganě" byla odstavena dvojice lokomotiv 742.408-8+742.360-1, které stály sice nedaleko svého domovského areálu místní TSS, ovšem tou dobou byly pronajaté dopravci BF Logistics.

Autor: Aleš Krška
Datum: 13.06.2016
Místo: Hulín

Na zkušební jízdu vyrazil z Přerova "šestikolák" 182.007-5, objektivem fotoaparátu byl zachycen při vjezdu do Hulína.

Autor: Aleš Krška
Datum: 16.06.2016
Místo: Hulín

V Hulíně byla vyfocena nově nalakovaná ostravská "hrbatá" 130.034-2, která byla přetahována "bucharem" 740.575-6 z lakovny ve Valašském Meziříčí na dokončení opravy do DPOV Přerov.

Autor: Aleš Krška
Datum: 16.06.2016
Místo: Hulín

"Buchar" 740.575-6 ( dopravce KK ) přetahoval dne 16.6.2016 "hrbatou" 130.034-2 z lakovny ve Valašském Meziříčí na dokončení opravy do DPOV Přerov. Díky diletantskému zpracování výluky u Hustopeč nad Bečvou státní organizací SŽDC, které nedbá na jakékoliv potřeby dopravců ( zavádí nickolejné provozy v noci, přes den omezení v celém vyloučeném úseku na 50 km/h a bez oddílů ), byla trasa volena přes Bystřici pod Hostýnem, takže se na této části trati č. 303 ukázala mimořádně daná elektrická lokomotiva, což udělalo radost mnoha fotografům.

Top