Hulín

Autor: Aleš Krška
Datum: 08.06.2014
Místo: Hulín

Na "Ferdinandce" mezi Přerovem a Břeclaví není postrková služba díky příznivým sklonům potřeba, ale občas se stane, že dopravce potřebuje přepravit lokomotivu jinam a využije vhodný vlak. V čele vlaku Pn 47745 (Karviná Doly - Dunaújvárosz ) byla toho dne 183.714 a v jeho závěsu se svezla 753.706-1.

Autor: Aleš Krška
Datum: 23.06.2014
Místo: Hulín

Hulínem projížděla v rámci zkušební jízdy po opravě lokomotiva 182.070-3.

Autor: David Prause
Datum: 12.07.2014
Místo: Hulín

Na rychlíku do Břeclavi je zvěčněno "WTB eso" 362.082-0

Autor: David Prause
Datum: 12.07.2014
Místo: Hulín

Stroj 362.027-5 je ve stanici Hulín zachycen při jízdě do Přerova.

Autor: Aleš Krška
Datum: 25.08.2014
Místo: Hulín

Do Hulína přijíždí R 883 "Buchlov" ( Hradec Králové hl.n. - Luhačovice ) a v jeho čele  je pražský stroj 150.225-1.

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.09.2014
Místo: Hulín

Hulínská "mandelinka" MVTV 2 - 061 ( 892.061 ) byla zdokumentována při práci na 3. koleji své domovské stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.09.2014
Místo: Hulín

V Hulíně zastavil soupravový vlak v čele s "tyristorkou" 111.030-3, která obstarávala přepravu polské parní lokomotivy OL12-7 ku Břeclavi, kde se konal národní Den železnice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.10.2014
Místo: Hulín

Čerstvě zrychlené eso 362.024-2 zachytil autor při zkušební jízdě ve stanici Hulín. Jak si můžeme všimnoit, dopravce upustil od klasického označení lokomotivy litými tabulkami s číslem. Nahradil je jedoduchými polepy. Rozhodnutí pomohly i neustávající krádeže čísel.

Top