Horní Lipová

Autor: Aleš Krška
Datum: 07.08.2016
Místo: Horní Lipová

Poblíž vjedzového návěstidla žst. Horní Lipová byl vyfocen pracovní vlak v čele s břeclavským "bucharem" 742.030-0, za nímž byly 3 "sypáky" ložené štěrkem, který byl určen na vyhýbky do zmíněné stanice.

strana: první 1 2 3 4
Top