Hodejov

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 16.05.2015
Místo: Hodejov

Oblúky medzi Blhovcami a Hodejovom klopila 812.029-1 ako osobný vlak z Fiľakova do Rimavskej Soboty.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 29.08.2015
Místo: Hodejov

V čele "Borsodechemu" robila svojmu majiteľovi dobré meno lesknúca sa lokomotíva 753.710-3. Na snímke prechádza spolu s troma svojími kolegyňami ešte v starom nátere OKD-D úsekom Hodejov - Blhovce.

strana: 1
Top