Depo Zdice

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1969
Místo: Depo Zdice

Zprvu jako stroj 52 787, následně ČSD 555.059 a od roku 1964 jako 555.3059. Po své rekonstrukci byla domovem ve Zdicích a zde setrvala až do svého zrušení 12. 10. 1972. Stejně jako některé další zdické stroje řady 555.3 dostala kouřové usměrňovače typu Witte.

Zde je nutno poznamenat, že ani tři exploze těchto lokomotiv na síti ČSD, nezabránily lokomotivním četám mít tyto lokomotivy rády. I po explozi místní 555.3280 se strojní čety nechtěly vracet zpět na uhelné "němky" 555.0. Důvod byl prostý - díky této rekonstrukci se lokomotivám zvýšil výkon o cca 20 - 25%.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1970
Místo: Depo Zdice

Mezi výkony odpočívající 555.3123 autor vyfotografoval v PLD Zdice. 555.3123 patřila dlouhé roky k flotile zdických "mazutek", konkrétně od rekonstrukce v listopadu 1964. Setrvala zde až do svého zrušení v předposlední den roku 1971. Jak vlastně vypadal provoz zdických mazutek v roce 1970?

Osobní vlaky Zdice - Praha-Smíchov - Protivín vozily ve dvoudenním oběhu dva stroje turnusové skupiny č. 1. Průměrný proběh činil 253 kilometrů.

Turnusová skupina č. 2 byla vypracována pro pět strojů, kterým náležela vozba Mn vlaků Beroun - Plzeň, přičemž v 5 TD se po vlaku 7329 v sobotu a neděli dostaly z Plzně do Zbiroha s osobním vlakem 624, resp. v pracovní dny s Os 626, aby se zpět do Plzně vracely na Os 629. Do Berouna se vydaly po provozním ošetření na čele Mn 7328.

Pro 4 stroje byla vypracována turnusová skupina číslo 3. V ní stroje vozily manipulační vlaky Zdice - Protivín - Beroun - Březnice, přičemž v noci, mezi třetím a čtvrtým turnusovým dnem, jezdily dle potřeby obsloužit Kařízek a Milín. Průměrný denní proběh činil 179 kilometrů.

Poslední čtvrtou "mazutovou" turnusovou skupinu představoval výkon pro čtyři stroje na I. - IV. záloze v Berouně. Zbrojení mazutu probíhalo v domovském depu "práznou" jízdou z Berouna buď na výkonu I. nebo II. staniční zálohy. Zatím co první záloha jela z Berouna do Zdic po šesté hodině jako Lv 697e a zpět se vrátila o půl deváté jako Lv 698c, druhá záloha do Zdic jezdila již po třetí hodině ranní a o půl šesté se vrátila zpět. Během zbrojení došlo ve Zdicích ke střídání lokomotivních čet.

 

 

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1971
Místo: Depo Zdice

Mezi velmi známé zdické "mazutky" patřila i 555.3173. Za dobu provozu lokomotiv 555.3 se jich ve Zdicích vystřídalo na padesát strojů. Byla to zároveň jediná služebna, kde se na lokomotivách řady 555.3 objevily kouřové deflektory - mezi těmito stroji byla i výborná a dlouhou dobu velmi pěkná lokomotiva 555.3173. Rekonstrukci na mazutové vytápění prodělala v průběhu roku 1964, kdy byla dokončena a převzata k ČSD dne 1. 10. 1964. Za celou svou kariéru jezdila jen ve Zdicích. 24. prosince 1972, jako vůbec poslední zdická "mazutka", byla po posunu ve stanici Beroun odstavena a 5. března 1973 i zrušena. K 1. srpnu 1973 byla převedena na vytápěcí kotel K 579, přičemž jeho poslední topná sezóna proběhla v zimě 1975/1976. 27. 10. 1976 ČSD zrušily vytápěcí kotel K 579 a v prosinci 1976 ho zlikvidovali v místním Kovošrotu.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1971
Místo: Depo Zdice

Svým atypickým umístěním kouřových plechů lehce rozeznatelnou 555.3142 zachytil autor při jízdě vlakem u depa Zdice. Zrušena byla v témže roce dne 15. 12. 1971. Ve Zdicích byla doma od své rekonstrukce 12. 8. 1964.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 26.11.1977
Místo: Depo Zdice

V prostoru depa Zdice je zachycen vytápěcí kotel K 570. Pod jednoduchým číslem se skrývá, již na první pohled lehce rozeznatelná, plzeňská lokomotiva 498.017. Svůj život zahájila v rychlíkovém depu Přerov. Vystřídala depa Přerov, Bohumín, Bratislava, Praha a od 18. 5. 1959 depo Plzeň. Patřila k nejdéle sloužícím "nulkovým albatrosům" - 8. 6. 1972 vezla svůj poslední R 451 z Prahy do Plzně. Tímto dnem bylo ukončeno aktivní nasazení této řady v čele rychlíků a osobních vlaků u ČSD. V posledních měsících byla pro menší nehodu rozeznatelná poškozeným pravým kouřovým deflektorem. Rychlík 451 však nebyl jejím úplným koncem; ještě v říjnu 1972 jezdila z depa do plzeňské osobní stanice předtápět soupravy a střídala zálohy. Až 15. května 1973 je zrušena a v témže roce převedena na vytápěcí kotel K 570 s určením pro depo Zdice. Od samotného začátku sloužila k vytápění nové výpravní budovy v Berouně. Ivan Šnábl "sedmnáctku" zachytil ještě v době, kdy byla stále vedena jako funkční vytápěcí kotel. Můžeme však vznést otázku, zda ještě sloužila během topné sezóny 1977/1978?! Vytápěcí kotel K 570, dlouho již neschopen vlastního pohybu, byl u ČSD zrušen ve Zdicích 18. ledna 1978. Rozebrán byl na kolejích Kovošrotu Zdice na přelomu května a června 1978 - šest let po svém posledním rychlíku do Plzně.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 19.11.1978
Místo: Depo Zdice

16. března 1978 byla v Českých Budějovicích zrušena lokomotiva 475.139. Na svátek práce téhož roku je převedena na vytápěcí kotel K 695. Lokomotiva byla na dobu vytápění provedena již jako pohybu sama neschopná, pevně připojena k topnému potrubí depa Zdice. Ve Zdicích topila jen jednu topnou sezónu 1978/1979. 27. 3. 1979 byla jako vytápěcí kotel K695 zrušena a v místním kovošrotu zlikvidována.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 20.08.1979
Místo: Depo Zdice

U zdického depa byly odstaveny lokomotivy T444.0295 a T466.0222.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 20.08.1979
Místo: Depo Zdice

Ve Zdicích byl vyfocen zánovní "pilštyk" T466.0219.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 poslední
Top