Depo Přerov

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 15.10.1975
Místo: Depo Přerov

"Sergej" T679.1362 pózoval na hranicích přerovského depa a k tomu ještě navíc nabádal ve spojení všech prolétářů světa.

Autor: Ivan Bednařík
Datum: 00.00.1979
Místo: Depo Přerov

Po ukončení výstavy v Šanghaji byla o den později 475.1142 přistavena do dílen k provedení úprav a jejího konečného zprovoznění. Byly dosazeny automatické spřáhla, aby bylo možno provést předváděcí jízdy a to včetně velké propagační cesty do Hanchow. Údajně byla lokomotiva využita i k vozbě zvláštního vlaku s Mao-ce Tungem. Po ukončení předváděcích jízd byla 475.1142 opětovně rozložena a odeslána na vozech přes Sovětský svaz do Plzně na provedení opravy a uvedení do provozu. V srpnu 1956 se vrátila do provozu pod LD Plzeň, ale již opět v černém nátěru. 12. 9. 1972 byla po dílenské opravě v Českých Velenicích opět zelená, s červenými koly a žlutou ořízkou a v tomto barevném schématu pak již vydržela až do konce parního provozu a vlastně až do dnešních dní. Provoz 475.1142 byl docela jednotný - takřka celý svůj provoz setrvala v LD Plzeň a po odstavení velkých parních lokomotiv z osobních vlaků na rameni Praha – Plzeň, se změnou grafikonu v roce 1973, byla dlouho jedinou rychlíkovou lokomotivou depa Plzeň nasazovanou v turnusové službě v čele osobních vlaků do Domažlic. 11. 5. 1978, po opravě v dílnách v Českých Velenicích, se přesunuje do depa Brno-dolní, kde v tomto období dochází k renesanci provozu řady 475.1 na trati z Brna do Přerova za neschopné stroje řady T478.3. Vyvrcholením těchto náhrad pak bylo využití stroje 498.106. 475.1142 dojezdila v pravidelném provozu ČSD v lednu 1979.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 19.10.1983
Místo: Depo Přerov

"Bobina" E499.0073 čekala v Přerově na další provozní výkon.

Autor: Jan Novotný
Datum: 00.11.1984
Místo: Depo Přerov

Teprve před dvěmi měsíci dodaná nová lokomotiva ES499.1005 do LD Přerov. Snímek z listopadu 1984 ukazuje i další stroje z ověřovací série, které si zvykaly na svůj provoz, tak jako si personál zvykal na ně. 

Autor: Jan Novotný
Datum: 02.06.1985
Místo: Depo Přerov

V přerovském depu byla na další nasazení nachystána "nulková bobina" E499.0085, toho času patřící do stavu ostravského depa.

Autor: Jan Novotný
Datum: 24.06.1985
Místo: Depo Přerov

V přerovském depu byla odstavena ostravská "bobina" E499.0039, která byla vyzdobena transparenty ke zdravení Spartakiády.

Autor: Jan Novotný
Datum: 09.01.1986
Místo: Depo Přerov

Zánovní přerovská lokomotiva ES499.1005 čeká na další výkon v domovském depu. V pozadí vidíme část stroje ES499.1011.

Autor: Jan Novotný
Datum: 12.06.1986
Místo: Depo Přerov

"Hop" T211.1034 byl vyfocen v přerovském depu jako svědek symbolické generační výměny, "sergeje" ř. 781 byly na mnoha výkonech nahrazeny "esy" ř. ES499.1.

strana: první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poslední
Top