Depo Brezno

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 13.12.2014
Místo: Depo Brezno

V prítmí haly v depe Brezno odpočívala 812.006-9, ktorá perfektne znemožnila fotografovanie atraktívnejšej 750.181-0 stojacej za ňou.

strana: první 1 2
Top