Bardejov

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 30.09.2001
Místo: Bardejov

Osobné vlaky medzi Prešovom a Bardejovom boli na prelome milénií medzi priaznivcami železnice dobré známe a vyhľadávané. Okrem staručkých vozňov r. 830 bývali totiž najmä v letnej sezóne vedené aj v pomerne netradičnom radení s "pegasom" r. 751/752 a súpravou "bixní". Jeden z týchto vlakov privážala do Bardejova "ceckaňa" 751.071-2.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.10.2001
Místo: Bardejov

V Bardejove byla při staničním posunu zachycena prašovská 752.026-5.

strana: 1
Top