464.101

Tato galerie byla zobrazena: 2264x.

Autor: ČKD Praha, sbírka: Roman Libra
Datum: 00.11.1940
Místo: ČKD Praha

Na dalším továrním snímku je zachycena levá strana stroje 464.101. Jak snímek napovídá, lokomotivy konstrukčně navazovaly na stroje řady 464.0 (továrního typu 92), se kterými byly i rozměrově shodné. Radikální změnou byl nový kotel s kloubovými rozpěrkami a ocelovým topeništěm s ocelovými plechy Izet II. Díky tomu byl lokomotivní kotel provozován s tlakem až 18 atm. Topeniště bylo 0,9 m2 menší; vzhledem k provoznímu tlaku kotle byl rovněž zmenšen průměr válců na 550 mm, což vedlo k přepočtu protizávaží, které tak vyšly o něco větší než u řady 464.0. Stroje 464.101 a 464.102 byly dodány s novými šoupátky typu Nicolaj a Trofimov, zkoušených vždy u jednoho z prototypů.

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Roman Libra
Datum: 21.11.1940
Místo: ČKD Praha

21. listopadu 1940 byla BMB-ČMD předána nová lokomotiva 464.101 - vzhledově shodný stroj s řadou 464.0, ale se zcela novým kotlem. Výrobce pro BMB-ČMD vypracoval nový typ lokomotivy navazující na řadu 464.0, postavený ve dvou prototypech, v průběhu let 1939 - 1940 pod továrním označením 100. Aby těchto kulatých čísel nebylo málo, byla lokomotiva 464.101 dvoutisícím strojem z ČKD, která nedlouho před jejím předáním změnila název na Českomoravské strojírny, a toto jubileum bylo číslicemi označeno na kouřové deflektory. Jak snímek ze slavnostního předání lokomotivy zachytil - byla lokomotiva předána ještě se starými symboly ČKD. Druhý prototypový stroj byl předán s již novými symboly s třemi komíny.

 

Autor: Josef Motyčka
Datum: 08.05.1970
Místo: Nymburk

S postupující elektrifikací byly jihlavské lokomotivy řady 464.0, 1 a 2 postupně nahrazovány novou trakcí a přesouvány do nových dep - řada 464.1 byla již dříve slíbena pro depo v Nymburce, kam „jednička“, jako druhá v pořadí, 1. září 1966 skutečně odešla. Její odeslání do Nymburka však příliš provozní využití nezměnilo a dál byla provozována s osobními vlaky do Prahy - Těšnova. V Nymburku jezdila přes devět let.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

Stanice Praha - Těšnov je svým provozem, historií a koncem legendou. Dlouhé roky sem denně zajížděly lokomotivy řady 464.0, 1 a 464.2 hned několika dep a řada 464.0 a 464.1 stála u jeho zániku, kdy právě 1. července 1972, vlakem 1115 s turnovskou 464.047, provoz v této stanici utichl. Depo, stanici a celou spojovací trať přes Vysočany do rovněž zrušené stanice Praha - Libeň dolní nádraží lokomotivy opustily. Jen pár hodin před odjezdem posledního vlaku se v místním depu podrobila provoznímu ošetření 464.101 z depa Nymburk.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

Po předání 464.101 BMB-ČMD dne 21. listopadu 1940 byla přidělena do výtopny Masarykovo nádraží. Zde, spolu s 464.102, setrvala až do 7. července 1948, kdy byly ve stejný den obě 464.1 předány do Brna. Využívány byly na trati do Jihlavy, kam nakonec po předání některých výkonů odešly v květnu 1949. Spolu s řadou 464.0 byly obě "jedničky" nasazovány v čele osobních vlaků a rychlíků na trati do Brna, Znojma, ale i do Prahy - Těšnova. S příchodem druhé lokomotivy 464.201 do depa Jihlava, v roce 1959, jsou spolu nasazeny v rychlíkovém pětidenním turnusu do Prahy. Teprve příchod strojů 477.059 a 477.060 umožnilo vytvořit rychlíkový turnus na dvou moderních řadách 464.2 a 477.0, a lokomotivy 464.1 se opět přesunují do společného turnusu s řadou 464.0. S postupující elektrifikací bylo umožněno tyto dvě lokomotivy přesunout do dalších dep a opět spolu přechází do Nymburka. V roce 1974 se obě natrvalo rozešly a zatím co dál 464.101 zůstává v Nymburce, 464.102 odchází do Letohradu. V roce 1976 byla 464.101 na krátkou dobu přesunuta do Havlíčkova Brodu a 17. 9. 1976 se jejím novým domovem stává Kolín. Na samém konci května 1978 došlo k jejímu poslednímu přesunu - do PLD Nymburk, kde byla 11. září 1979 zrušena.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Malá Bělá

Barevným snímkem Ivana Šnábla ukončeme dnešní aktualizaci věnovanou lokomotivě 464.101 s výrobním číslem 2000! Ve stavu depa Nymburk byla 464.101 opět od 31. 5. 1978 a zde byla zrušena 11. 9. 1979. Ačkoliv byla lokomotiva zprvu určena pro zachování ve sbírkách NTM Praha, byla vzhledem ke svému technickému stavu a rekonstruované dyšně nakonec ze seznamu strojů pro zachování vyřazena a místo ní zachována 464.102 z depa Letohrad. Likvidace jubilejní lokomotivy proběhla v Kovošrotu Kladno Dříň.

 

Top