127 696-3

Tato galerie byla zobrazena: 1282x.

Nové!
Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2016
Místo: Vršany

Za 165 tun těžkou důlní lokomovou typu Škoda 27E lze čas od času spatřit také poněkud méně typickou soupravu, což dokládá snímek pořízený na dole Vršany v červnu 2016, na kterém stroj 127.696-3 (Škoda 27E1, v.č.8004) právě asistuje při nakládce stěrku do dvounápravových výsypných vozů typu Ss17. Tyto malé vozy s délkou před nárazníky 6890 mm a nosností 25 tun byly v našich povrchových dolech využívány hlavně k údržbě tratí. V místě nakládky soupravy je kolej osazena boční trolejí, z níž lokomotiva proud odebírá pomocí pomocných bočních sběračů proudu, takže pravidelné popotahování celé soupravy se dělo i při stažených hlavních sběračích.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 05.03.2015
Místo: vlečková sieť SHD Most

Mostecká uhelná opustila původní cihlověčervenou barvu a nahradila jí zelenou. Jedna z takto přebravených lokomotiv je i 127.696-3. Snímek vznikl u Vršan.

Top