742 429-4

Tato galerie byla zobrazena: 1449x.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 03.11.2010
Místo: Skašov

Lokomotiva 742.429-4 rozjíždí první třetinu vlaku loženým štěrkem, směrem do Kojetína od hlásky Skašov. Hláska Skašov se nalézá v km 8.2 trati č. 334 Kojetín - Tovačov. Důvodem zřízení byla nutnost zabezpečit odbočení nově vzniklé vlečky ze širé trati do skašovské štěrkovny, jež se začala budovat v roce 1952. Vlastní vlečka tam zahájila provoz už v roce 1953.

Top