770 505-6

Tato galerie byla zobrazena: 1231x.

Autor: Petr Malý
Datum: 24.05.2005
Místo: Kadaň

Ve slušivém laku soukromé společnosti SD Kolejová doprava a.s. zastihl autor "čmeláka" 770.505, který posunuje s prázdnými vozy ve stanici Kadaň na vlečce SD.

Autor: Jakub Havlíček
Datum: 20.08.2018
Místo: Elektrárna Mělník

Stroj 770.505-6 objíždí na vlečce elektrárny Mělník soupravu loženou uhlím a následně s ní pojede k vykládce. Uhlí je vykládáno ve vykládkových tunelech, kde se otevřou postranní klapky a uhlí se vysype do tzv. štěrbinových zásobníků. Odtud rotační vyhrnovače plynule vyhrnují na dopravníkový gumový pás. Ten uhlí vyveze do přesypové věže, odtud je dopravováno dále do zásobníků. V případě plných zásobníků je uhlí dopravováno na skládku. Tato skládka slouží v případě výpadku železniční dopravy. Zde je uhlí vysypáno na hromady a ty jsou následně rozhrnuty buldozery a zhutněny jako ochrana před samovznícením uhlí.Skladování uhlí je dosti nákladná záležitost, neboť jde o manipulace navíc a provoz dalšího zařízení - provoz pasů a buldozerů. Navíc dochází k úbytku takzvané „prchavé hořlaviny“, což je energetická ztráta. ( zdroj:Wikipedia )

Top