Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 20.06.1992
Místo: Depo Nové Zámky

Novozámocký rušeň 710.043-1 bol zachytený v úlohe "depskej zálohy" v domovskom depe.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 20.06.1992
Místo: Hul

Už preznačený rušeň 701.606-6 bol v júni 1992 zachytený počas stavebných prác v Huli. Osud tohto rušňa je veľmi zaujímavý a čírou náhodou silne spätý priamo s Hulom. Ale pekne poporiadku.

Rušeň T211.0137 bol vyrobený pod výr. č. 5437 v roku 1961 v ČKD Praha a dodaný bol k TSS Bratislava, u ktorej slúžil viac ako 30 rokov. V roku 1982 sa podrobil rekonštrukcií na T211.1018. V roku 1988 potom došlo k jeho preznačeniu na (duplicitné) číslo 701.606-6. Zrejme v roku 1994 bol odpredaný na vlečku Škrobární Dolný Ohaj, ktorá je zaústená práve do stanice Hul. Na vlečke aktívne slúžil až do roku 2005, kedy podnik prestal využívať železničnú dopravu. Nasledujúcich 10 rokov bol rušeň "zašitý" v remízke v podniku. Až začiatkom marca 2015 bol rušeň konečne vytiahnutý a prepravený do Jemnice, kam si ho odviezol nový majiteľ - spolok SVD-JZM, ktorému sa ho podarilo sprevádzkovať. V súčasnosti (r. 2019) sa dlhodobo podrobuje rozsiahlej oprave.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 20.06.1992
Místo: Hul

Rušeň 701.023-4 (ex T211.1023, ex T211.011) z bratislavskej TSS bol so súpravou pracovného vlaku zvečnený v žst. Hul, ktorá leží v traťovom úseku Levice - Nové Zámky.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 20.06.1992
Místo: Žarnovica

S elektrizačním vlakem byla v žst. Žarnovica vyfocena lokomotiva T212.0012, která na sobě již nesla nové označení 702.611-5.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1992
Místo: Brno dolní n.

Úplne nová "špageta" 731.042-8 bola pri vzniku záberu v prevádzke len niekoľko dní - svoju TBZ absolvovala podľa dostupných údajov dňa 05.06.1992. Pri posune v Brně ju zachytil pán Ladislav Kroul.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1992
Místo: Nové Zámky

"Laminátka" 240.143-8 ( ex S499.1025 ) byla zdokumentována ve stanici Nové Zámky.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.06.1992
Místo: Praha hl.n.

"Bobina" 141.009-1 bola zvečnená na práve prestavovanom pražském hlavním nádraží.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.06.1992
Místo: Ústí nad Labem západ

Lokomotiva 121.070-7 vjíždí s nákladním vlakem samotíží do vjezdové skupiny Ústí n.L.-západ od Chabařovic.

Top