Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 08.07.1979
Místo: Tábor

Stálicí táborské zálohy byla dlouhá léta lokomotiva T669.0006. Ačkoli to na první pohled nevypadá, patřila v československé čmeláčí historii k těm významnějším. Po vyrobení byla vystavena, jako druhá lokomotiva své řady, na veletrhu v Brně. Po něm se ještě v září 1967 stěhuje, jako vůbec první "čmelák", na jih Čech - do lokomotivního depa České Budějovice. Jižní Čechy "šestka" opustila v červenci 1985 a až do samotného zrušení depa ve Zdicích byla jeho dlouholetou součástí. Zlikvidována byla po svém zrušení na samém začátku listopadu 2006 v kovošrotu v Brně na Dolním nádraží.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 08.07.1979
Místo: Tábor

Na sklonku svého života byla zachycena 556.0176, která byla dlouhá léta domovem v Táboře. Zrušena byla 21. 3. 1980; zbývalo ji tedy posledních několik měsíců života. Zachycena byla Ladislavem Kroulem, který se v té době vracel z Českých Velenic s nově opraveným "štokrem" 556.0341, který dostal dílny jako jeden z posledních. Ostatně po něm bylo opraveno ještě několik "štokrů", přičemž úplně poslední byl dokončen dva dny před Štědrým dnem 1979. Domů vezla opraveného "štokra" 556.0341 (můžeme vidět část lokomotivy na pozadí 556.0176) lokomotiva T679.1295.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 09.07.1979
Místo: Depo Praha-Vršovice

Ladislav Kroul zachytil v depu Praha-Vršovice již definitivně odstavenou 534.0420. Poslední tlakovou zkoušku lokomotiva prodělala 23. března 1977 v dílnách České Velenice; ve Vršovicích pak po prohlídce došlo k odročení až do 9. dubna 1979. Podle dostupných údajů však byla od října 1978 využívána k vytápěcím účelům. 26. 4. 1979 byla navršena na zrušení, aby byla v listopadu 1979 přistavena k likvidaci do Kovošrotu Zdice. Stroj, jež vykonal Technicko-policejní zkoušku na trati do Holoubkova dne 30. 11. 1946, zanikl v roce 1980.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.08.1979
Místo: Újezd u Chocně

Ve stanici Újezd u Chocně právě zastavil těžký nákladní vlak. Ten vedl "šestikolák" E669.1023.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 02.09.1979
Místo: Depo Šumperk

Pan Ladislav Kroul zvěčnil dne 2.9.1979 v šumperském depu parní lokomotivu 475.158, zrušena byla nedlouho poté - 11.9.1979 a následně 27.9.1979 byla předevena na "káčko" K 728, aby mohla vytápět tamní depo.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 05.09.1979
Místo: Depo Nymburk

V prostoru depa Nymburk byl zachycen všetatský stroj T669.1173 v celočerveném unifikovaném nátěru. Po dokončené dílenské opravě v srpnu 1983 dostal lak nový - opět celočervený, ale doplněný o žlutý pruh šířky 300 mm.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 09.09.1979
Místo: Hradec Králové hl.n.

V samém závěru své provozní kariéry byl dne 9.9.1979 vyfocen v Hradci Králové "štokr" 556.0245. Zrušen byl 20.10.1980, nebyl ani převeden mezi vytápěcí kotle, takže byl posléze sešrotován.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 11.09.1979
Místo: Podlesí

Novučičká lokomotíva T212.1050 bola zvečnená v žst. Podlesí. Za sebou mala ešte len niekoľko týždňov, maximálne mesiacov prevádzky.

Top