Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1979
Místo: Liberec

M262.0235 stála u nástupiště libereckého nádraží.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1979
Místo: Liberec

V květnu 1971 do Liberce přišla tehda zcela "uniformní" 556.042, která svým vzhledem ničím nevybočovala od ostatních strojů řady 556.0. Teprve díky iniciativě kolektivu, a zejména strojvedoucího Mikeše, byla lokomotiva postupně "vylepšována". Ke konci parního provozu ji už znali všichni příznivci parních lokomotiv a to i v zahraniční. Patřila mezi poslední lokomotivy, které pro ČSD opravily ŽOS České Velenice. Oprava tehda proběhla od 19. 11. 1979 do 14. 12. 1979. I díky tomu byla vyhledávaným lákadlem při ukončení parního provozu v Liberci v srpnu 1980. Oficiálně byla "čtyřicetdvojka" zrušena 13. října 1981 a převedena na vytápěcí kotel K 798. Jako vytápěcí kotel, již jen o čtyřech nápravách, dosloužila v roce 1993, aby pak ještě několik let chátrala. Její osud se naplnil ve společnosti 556.0457 teprve v roce 1998!

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.07.1979
Místo: České Velenice

K Jižním Čechám, a depu Veselí nad Lužnicí, patřil stroj T669.1101 od svého vyrobení až do svého zrušení. V roce 1979 prodělal nehodu, díky které se dal jednoduše poznat - měl ohnutý rám na straně dlouhého představku. S takto poškozeným rámem dál sloužil několik měsíců; údajně do konce roku 1979.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.07.1979
Místo: České Velenice

Na vjezdu do stanice České Velenice byla zachycena lokomotiva 556.015. Poslední roky svého života zasvětila jihu Čech a Českým Budějovicím. Patřila rovněž k několika mála lokomotivám, které byly v průběhu provozu rekonstruovány dosazením druhého kompresoru typu D. Společně s přidáním jednoválcového kompresoru byly na takto rekonstruované lokomotivy dosazeny vzduchojemy před přední běhoun. "Patnáctka" byla v Českých Budějovicích zrušena jako jedna z posledních 21. 3. 1980.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 08.07.1979
Místo: Tábor

Stálicí táborské zálohy byla dlouhá léta lokomotiva T669.0006. Ačkoli to na první pohled nevypadá, patřila v československé čmeláčí historii k těm významnějším. Po vyrobení byla vystavena, jako druhá lokomotiva své řady, na veletrhu v Brně. Po něm se ještě v září 1967 stěhuje, jako vůbec první "čmelák", na jih Čech - do lokomotivního depa České Budějovice. Jižní Čechy "šestka" opustila v červenci 1985 a až do samotného zrušení depa ve Zdicích byla jeho dlouholetou součástí. Zlikvidována byla po svém zrušení na samém začátku listopadu 2006 v kovošrotu v Brně na Dolním nádraží.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 08.07.1979
Místo: Tábor

Na sklonku svého života byla zachycena 556.0176, která byla dlouhá léta domovem v Táboře. Zrušena byla 21. 3. 1980; zbývalo ji tedy posledních několik měsíců života. Zachycena byla Ladislavem Kroulem, který se v té době vracel z Českých Velenic s nově opraveným "štokrem" 556.0341, který dostal dílny jako jeden z posledních. Ostatně po něm bylo opraveno ještě několik "štokrů", přičemž úplně poslední byl dokončen dva dny před Štědrým dnem 1979. Domů vezla opraveného "štokra" 556.0341 (můžeme vidět část lokomotivy na pozadí 556.0176) lokomotiva T679.1295.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 09.07.1979
Místo: Depo Praha-Vršovice

Ladislav Kroul zachytil v depu Praha-Vršovice již definitivně odstavenou 534.0420. Poslední tlakovou zkoušku lokomotiva prodělala 23. března 1977 v dílnách České Velenice; ve Vršovicích pak po prohlídce došlo k odročení až do 9. dubna 1979. Podle dostupných údajů však byla od října 1978 využívána k vytápěcím účelům. 26. 4. 1979 byla navršena na zrušení, aby byla v listopadu 1979 přistavena k likvidaci do Kovošrotu Zdice. Stroj, jež vykonal Technicko-policejní zkoušku na trati do Holoubkova dne 30. 11. 1946, zanikl v roce 1980.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.08.1979
Místo: Újezd u Chocně

Ve stanici Újezd u Chocně právě zastavil těžký nákladní vlak. Ten vedl "šestikolák" E669.1023.

Top