Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Zvolen

Odstavený "čmelák" 771.018-9 odpočívá v RD Zvolen. Tato lokomotiva si dlouhou dobu udržovala svůj červený nátěr se žlutým pruhem.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Zvolen

770.028-9 přijíždí do depa na zbrojení.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Prievidza

Jednou z flotily prievidzských ťapiek, zabezpečujúcich najmä posun v rámci staničných záloh v pridelenom obvode RD Prievidza (Prievidza, Handlová, Nováky, Zemianske Kostoľany), bola aj 721.113-1. Na snímke sa vyhrieva v domovskom depe.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Prievidza

Vzhľadovo veľmi pekná "ťapka" 721.083-7 odpočívala v šturci depa Prievidza.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Prievidza

Vravieva sa, že kde je vôľa, tam je cesta - a platí to. Začiatkom mája 2000 navštívil Ladislav Kroul depo v Prievidzi, kde si chcel odfotiť tunajšieho "čmeliaka" 771.192-2, ktorý mu chýbal v jeho nesmierne bohatej zbierke fotografií rušňov. Avšak, mašinka bola tou dobou v depe neschopná. Vďaka ústretovosti službukonajúceho strojmajstra však Láďa neodišiel na prázdno - tohto pekného "čmeliaka" mu za pomoci akumulátorového rušňa r.199 vytiahli na točňu a tak si ho mohol nerušene odfotiť.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Zvolen

Prečíslovaný "čmel" 771.199-7 (ex. 771.807-5) postával v máji 2000 v depe Zvolen. Možno predpokladať, že rušeň už bol odstavený z prevádzky - o 13 mesiacov sa vrátil na trate ŽSR ako modernizovaný "veľký somár" 773.009-6. V tejto podobe jazdil až do konca roka 2008, pričom do povedomia nadšencov železníc sa dostal ako dlhoročný postrkový rušeň v Lovinobani. V tejto podobe (ako 773.009) najazdil dovedna 365 559 km. Potom prešiel ďalšou a snáď už poslednou rekonštrukciou na 773.804-0 a od roku 2010 sa preháňa po Východoslovenských prekladiskách a na staničnom posune v Čiernej nad Tisou.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 17.05.2000
Místo: Plzeň

Traťovácka 710.098-5 z TSS Starý Plzenec bola zachytená v Plzni.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 27.05.2000
Místo: Depo Chomutov

Lokomotiva 749.039-4 jako "nová posila" v depu Chomutov. Autorovi zapózovala v "dobré" společnosti strojů 749.234-1 a 749.244-0.

Top