Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Olomouc hl.n.

Setkání lokomotiv staré a nové generace. Tak by se dal nazvat snímek autora z Olomouce, kde se chystal k jízdě zánovní "zpomalený" "peršan" 163.249-6, vedle odpočívající babičky "bobiny" 140.089-4, která tvořila ten den pohotovostní zálohu pro všechny případy.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Depo Žilina

Pred rotundou v depe Žilina postával "čmeliak" 771.189-6.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Púchov

Pohľad na "rakaňu" 183.031-4, odstavenú v depe Púchov, je dnes už neopakovateľným. Od roku 2014 je depo majetkom spoločnosti Slov-vagon, ktorá si ho upravila na opravovňu nákladných vozňov. Od modernizácie stanice Púchov a najmä prepnutia trakčnej sústavy z jednosmernej na striedavú v auguste 2015 sa tu "rakane" už ani nevyskytujú. Na fotografií je zaujímavý aj batériový vozeň radu 010. Tieto vozne sa tu vyskytovali so "žehličkami" r. 210, ktoré sem zachádzali s manpulačnými vlakmi od Trenčianskej Teplej. Tzv. hybridná vozba manipulačných vlakov je už na Slovensku taktiež minulosťou. 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Žilina

Na bratislavskom zhlaví žst. Žilina sa v augustovom ráne rok 1997 stretli dve legendy našich tratí - čmeliak a "pilštyk" 735.252-9, ktorý sa o niekoľko rokov neskôr podrobil rekonštrukcií na rad 736 a ako 736.005-0 slúži v nákladnej doprave dodnes. 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Žilina

Legendárna žilinská 726.090-4, známa svojím vydareným "retro" náterom, postávala v roli staničnej zálohy v svojej "domovskej stanici".

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Depo Žilina

Oproti svojim kolegyniam 726.082-1 a 726.090-4 s pôvodnými nátermi nie príliš atraktívna, ale rovnako poctivá žilinská "karkulka" 726.098-7 bola jednou z tých, ktoré koncom storočia uzatvárali službou na žilinských osobných zálohách kapitolu pravidelnej prevádzky radu 726 u ŽSR. Na vydarenej fotografií od pána Kroula pózuje "deväťdesiatosmička" pred rotundou počas opravy v domovskom depe.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 22.08.1997
Místo: Žilina

Pri posune na zhlaví ŽST Žilina bol zadokumentovaný domáci "pilštyk" 735.253-7.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 10.09.1997
Místo: Plzeň hl.n.

"Plecháč" 242.227-7 patřící ještě do DKV Plzeň byl zachycen na sudých kolejích stanice Plzeň hl.n. V pozadí snímku vidíme uhlířství Jarka. To bylo v roce 2012 odstraněno. V tomto prostoru by měl vzniknout přestupní terminál autobusů.

Top