Autor: Jaroslav Cempírek

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 16.07.1971
Místo: Louny

Strojní jízdu lokomotivy 556.0218 zachytil, u vjezdového návěstidla do žst. Louny, vynikající fotograf pan Jaroslav Cempírek. Patří do stavu depa Louny. Zrušena byla tamtéž 19. března 1979.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 16.07.1971
Místo: Louny

Je 16. červenec 1971, 11:40 h. Jaroslav Cempírek zachytil mimořádnou náhradu za lokomotivu řady 354.1 - stroj 434.170. Zachycen je před vjezdem do stanice Louny v čele osobního vlaku Os 3412 ze Žatce do Loun. Lokomotiva v době pořízení snímku patřila LD Louny, kde byla 15. května 1973 vyřazena.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 25.08.1971
Místo: Žatec

Ve stanici Žatec je právě posunováno s další žateckou "dvojkou" - 434.2115. Perfektní snímek pořídil v srpnový den roku 1971 pan Jaroslav Cempírek.

Historie stroje 434.2115 se začala psát v roce 1935, kdy byl rekonstruován ze stroje 434.0194. Je jistou zajímavostí, že po rekonstrukci prvních devíti strojů řady 434.201 - 09 v roce 1924 a 1925 další rekonstrukce ustrnuly. Až v roce 1930, po mnoha zkouškách řady 434.2, bylo přikročeno k masivní rekonstrukci dalších strojů řady 434.0 ČSD. 434.2115 byla zrušena u ČSD 26. 9. 1977 a v roce 1978 byla předána k likvidaci do Zdic – 45 let po rekonstrukci na 434.2.

 

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 26.08.1971
Místo: Česká Lípa hl.n.

Tendry řady 516 byly ještě pod označením 156 kkStB nově vyvinuty v lokomotivce Floridsdorf. Ostatně první z nich byly vyráběny přímo k předchůdci řady 434.1 ČSD - k řadě 170 kkStB. Jejich konstrukce byla natolik povedená, že se tendry řady 156 kkStB použily nejen k novým lokomotivám 270 kkStB, ale i k mnoha dalších typů osobních a nákladních lokomotiv. Ostatně nezapomeňme i využití tendrů řady 516.0 u lokomotiv 475.145, 52 a 53, které kvůli váznoucí výrobě nových tendrů musely být spojeny s tendry v záloze dráhy. Za tendrem 516.0330 se skrývá stroj 434.152, původně 270.54, který byl v České Lípě zrušen  2. 6. 1974.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.10.1971
Místo: Louny

Po nečekané smrti Ing. Karla Gölsdorfa se do popředí dostal další významný představitel rakouské lokomotivní konstrukce - Ing. Johann Rihosek, který, na rozdíl od K. Gölsdorfa, byl o mnoho více nakloněn novému směru přehřívání páry. Proto už v roce 1916 začíná na rýsovacích prknech vznikat nová lokomotiva - generační nástupce řady 170; vzhledově a konstrukčně velmi podobná řadě 170, ale již nikoli sdružená, nýbrž dvojčitá na přehřátou páru. Ačkoli projekční práce, pod vedením Ing. Rihoseka, jasně určily směr, k dokončení nového typu byla vybrána lokomotivka v Praze - Libni. První Českomoravská už ostatně s přehřívači zkušenosti měla, a tak první dvě lokomotivy nové řady 270 kkStB byly vyrobeny v Libni v průběhu dubna a května 1917. Již 22. prosince 1916 byla Českomoravské podána objednávka na dvacet nových strojů řady 270 - 270.03-22. Starému mocnářství však do konce života, resp. do konce války zbýval již krátký čas, přičemž do vyhlášení nového Československého státu bylo vyrobeno jen šest strojů. Údajně stroj 270.08 byl vůbec první, který byl předán nově vzniklým Československým státním drahám. Stalo se tak právě 28. října 1918; v den kdy československý lid provedl převrat a byla ustavena svobodná samostatná Československa republika. Do této bouřlivé doby, kdy nový demokratický stát prožíval první dny své existence, byla ČSD předána i lokomotiva 270.10. Ta se později dočká i svého nového označení - 434.110. Zachytil ji  fotograf Jaroslav Cempírek doma - na konci života v Lounech. Je již značně odlišná od doby svého vyrobení; zvláštností je přesunutí pojišťovacích ventilů z parního dómu přímo za něj, před druhý písečník. Samotná lokomotiva dosloužila v Lounech 8. září 1974.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 20.10.1971
Místo: Šluknov

V roce 1919 byla Československými státními drahami zadána stavba dvaceti osvědčených lokomotiv řady 270 do nově vzniklé lokomotivky Škoda v Plzni. Stroje měly nést označení 270.300 až 319. Lokomotivy byly od předchozích strojů odlišeny inventárními čísly 300 a výše od strojů, které byly vyráběny na základě objednávky z dob Rakousko - Uherska. Právě 270.300 (ČSD 434.1100) nesla výrobní číslo jedna. Předána byla jako první z lokomotivky Škoda představitelům ČSD na konci května 1920. Po ní následovaly další stroje, přičemž v létě roku 1920 to byla i lokomotiva 270.309, mající tovární číslo 10. Jaroslav Cempírek, jehož fotkám řady 434.1 ČSD byla věnována celá dnešní aktualizace, ji zachytil s nákladním vlakem v Šluknově. 434.1109 dojezdila rovný rok po pořízení tohoto snímku, přičemž zrušena byla u ČSD po 52 letech dne 27. prosince 1972.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 28.10.1971
Místo: Kolín

Ve stanici Kolín byla zachycena, během řepné kampaně, lokomotiva 423.0107 se zátěží do cukrovaru v Ratboři. Patřila do rozsáhlé flotily kolínských "bejčků". Vyrobena byla v ČKD jako vůbec první v roce 1930. Zároveň byla první lokomotivou nové série, která opět doznala změn - počínaje lokomotivou 423.0107 byly z výroby dosazovány šikmé boční stěny budky.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 28.10.1971
Místo: Kolín

V době druhé světové války Českomoravská dodala ČMD - BMB deset srojů 423.0161 - 170. Na snímku, jak jinak než z Kolína, je zachycena s kolínskou Všudybylkou lokomotiva 423.0165, vyrobená v Českomoravské v roce 1944pod továrním číslem 2196. Oproti předválečným lokomotivám se opět událo několik změn v konstrukci lokomotivy. Tou nějvětší změnou byl parní kotel, který již nebyl s měděnou pecí, ale ocelovou. Maximální kotlový přetlak se tím zvedl ze 13 na 15 atmosfér. Změnou prošlo i rozložení trubek. Kotel byl vybaven samostatně umístěným vodočističem Voříšek - Štěpán a parní stroj byl opatřen vyrovnávacími šoupátky Trofimov. V průběhu 60. let byl na kolínský stroj 423.0165 dosazena plochá dyšna Giesel. Dosloužil na obvyklých výkonech LD Kolín - obsluhou kouřimských lokálek a trati do Ledečka. 8. listopadu 1973 byl stroj zrušen, ale to byl již sedm dní prodán k vytápěcím účelům OSS Benešov.

Top