Autor: Jaroslav Cempírek

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.00.1968
Místo: Ústí nad Labem hl.n.

V posledním roce provozu byla zachycena stále pěkná děčínská 387.020. 

Vyrobena byla pod továrním číslem 763 a v továrně poprvé odzkoušena 19. prosince 1932. Protokol uvádí údaj jejího prozatímního předání 30. 12. 1932 a vykonání technicko-bezpečnostní zkoušky 7. března 1933. Dnem vykonání TBZ je rovněž vedena pod výtopnou v Přerově. O sedm dní později je převedena pod výtopnu Praha Mas., odkud je již 14. dubna 1938 převedena opět pod výtopnu Přerov. Aby toho nebylo málo, a výčet jejího působení byl kompletní, musíme zmínit její předání v roce 1944 opět do Prahy a v červnu 1946 do Přerova. Poté se situace na uklidní.

V roce 1947 je po příchodu nových lokomotiv 498.0 řada 387.0 uvolňována z prestižních výkonů a jsou přesouvány k vozbě rychlíků například do Děčína, Prahy Vršovic a i do Brna Horních Heršpic; a právě mezi prvními šesti stroji v Brně opět figuruje naše dobrá známá 387.020, ta zde slouží od 17. 6. 1947. Lokomotivy zajíždějí z Brna do České Třebové a dělí se s přerovskými stroji o rameno Brno - Přerov.

25. května 1955 se přesouvá naposledy na opačnou stranu republiky - do Děčína. Zde vlna podzim 1968 odveze poslední vlaky a po propadnutí kostelních prohlídek je navržen na zrušení. To se taky stalo nedlouho poté - 30. ledna následujícího roku. Společně s tendrem 930.109 je na Apríla 1969 předána k likvidaci do České Lípy 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.01.1968
Místo: Jedlová

Ještě po druhé světové válce se ve stanici Jedlová dlouhou dobu nakládal z místních rybníků, na řece Chřibská Kamenice, led, který se pak vozil do blízkých i vzdálených hostinců a podniků. Z této krásné, lesem obklopené, stanice se rozjíždí naleštěná 464.017. Vlak veze do Rumburku, kde se po náležité údržbě vrátí do České Lípy. 

Nové!
Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.04.1968
Místo: Děčín hl.n.

Pěkný "boční snímek" zřetelně ukazující pojezdovou část "bobiny" E499.080 (staré značení) pochází z Děčína.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.04.1968
Místo: Teplice-Lesní brána

Manipulační vlak z Děčína vedla v dubnový den roku 1968 děčínská lokomotiva 434.2155. Zastižena byla panem Jaroslavem Cempírkem v Teplicích na místním nádraží Lesní brána.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.06.1968
Místo: Ústí nad Labem hl.n.

V posledním roce svého provozu byla zachycena Jaroslavem Cempírkem 387.015. Ta v té době náležela pod depo Děčín, kde se postupně, po příchodu lokomotiv řady 498.0, přesouvala z rychlíků a osobních vlaků na vedení tzv. "rychloběžek" a lehkých Pn vlaků. Do  Děčína byla 387.015 předána z Chomutova dne 23. 10. 1965. Věnujme však pozornost tentokrát autorovi snímku - panu Jaroslavu Cempírkovi.

Jaroslav Cempírek patřil k velkým fandům našich stránek a jeho technicky skvěle provedené a kvalitní fotografie patřily, patří a budou patřit k ozdobě našich stránek. Naši fotogalerii obohacoval ponejprv o fotografie "nových" trakcí a následně pak i o trakci parní. Ostatně, děčínskými "Mikády" a jeho fotografiemi byla zahájena činnost parní sekce Plzeňských strojvůdců. Bohužel, život Jaroslava Cempírka skončil ráno 11. 7. 2016. Těch několik málo fotografií, které nám ještě poskytl pro zveřejnění, brzy vydáme v samostatné aktualizaci. Věnujme mu tedy tichou vzpomínku.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 24.08.1968
Místo: Kolín

Protektorátním drahám vyrobená lokomotiva 354.1221 byla předána do provozu na konci června 1940. Jejím prvním domovem bylo depo Hradec Králové, aby po válce najížděla své kilometry v Nymburku, od června 1968 v Havlíčkově Brodě a už od 13. 7. 1968 v Kolíně. Fotograf zachytil 354.1221 teprve jeden měsíc po jejím posledním předání. Sloužila v jednodenním turnuse s denním proběhem kolem 300 kilometrů; její náplní byla vozba osobních vlaků z Kolína do Čáslavi a Vlkaneče. Vzhledově nezapomenutelná 354.1221 dosloužila v Kolíně v roce 1972. Zrušena byla 5. března 1973, aby na konci roku byla předána k likvidaci.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.09.1968
Místo: Most

Motorové vozy řady M 286.0 nebyly na mostecku nikdy příliš rozšířené. Jeden z nich tu autor zachytil v září roku 1968. Stroj M 286.0012 zde vyčkával na původním mosteckém nádraží. Připomenout můžeme, že stanice byla krátce na to zlikvidovaná v rámci těžby uhlí a výstavby nového města včetně stanice, jak ji známe dnes.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.10.1968
Místo: Teplice

12. listopadu 1924 vykonala Technicko-policejní jízdu další nová lokomotiva řady 354.1 - 354.157. V období let 1924 až 1941 máme o lokomotivě jen minimum údajů. Druhou světovou válku přežila pod DRB jako 77.317. Ještě před koncem války se však objevila v České Třebové, aby pak přes pražské výtopny přešla k 4. srpnu 1947 do České Lípy. Po 11 letech byla odeslána do Nymburka, ale nesetrvala zde dlouho a už 20. května 1960 odešla do depa Louny. V Lounech prodělala rekonstrukci dyšny na plochou dyšnu Giesel. Po srpnu 1968 ji zachytil Jaroslav Cempírek hezky bez hvězdy v železniční stanici Teplice, kam lounské 354.1 pravidelně zajížděly. Zrušena byla jako jedna z posledních 15. srpna 1978 a zlikvidována na druhé straně republiky v Polance nad Odrou.

 

Top