Autor: Ivan Šnábl

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1972
Místo: Zdice

Osm let trval provoz lokomotiv řady 555.3 v depu Zdice; od roku 1964 do roku 1972 prošlo Zdicemi přesně padesát strojů. Za tu dobu si lokomotivy získaly u lokomotivních čet oblibu pro svůj velký výkon, ale i respekt, protože jeden ze tří výbuchů "mazutek" se odehrál nedaleko Zdic u Jinců na stroji 555.3280 11. listopadu 1965. Mezi zdejší lokomotivy patřila i 555.3060, která byla po rekonstrukci na mazutové vytápění zařazena do provozu v depu Bratislava. V první říjnový den roku 1968 je nově vedena v depu Zdice, kde je nasazována jak na posunovou službu v Berouně, tak na postrky na Kařízek či obsluhu osobních a nákladních vlaků v celém okolí (s osobními vlaky zajížděly zdické „mazutky“ až do Prahy-Smíchova či Horažďovic). Poslední "mazutky" dosluhovaly ve Zdicích koncem roku 1972; byly to stroje 555.3060 (počátkem roku 1972 prodělal dílny v Plzni) a 555.3173. Obě lokomotivy dosluhovaly v prosinci na posunu v Berouně. Kotel 555.3060 vyhasl 20. prosince 1972; kotel 3173 o čtyři dny později. Po prosincovém návrhu na zrušení byla 5. března 1973 555.3060 zrušena a ještě ve stejný den převedena na vytápěcí kotel K 578. Jako kotel byla zrušena 12. 12. 1976 a v říjnu následujícího roku došlo k likvidaci přímo ve Zdicích.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1972
Místo: Praha-Těšnov

Pod oblouky Negrelliho viaduktu čeká na svůj zpáteční výkon lokomotiva 464.102.

Na samém konci ledna roku 1940 byl BMB-ČMD předán druhý prototyp lokomotivy řady 464.1. Stejně jako první prototyp putoval na "Masaryčku", kde byl nasazován do společného turnusu se stroji řady 464.0. Zároveň byl porovnáván s prvním prototypem pro užití šoupátek Trofimov. Vzhledem k vyššímu provoznímu kotlovému tlaku byly nové lokomotivy 464.1, ve společném turnusu s řadou 464.0, u strojních čet velmi oblíbené. Stejně tak se těšily oblibě v depu Jihlava, kde obě 464.1 začaly sloužit v květnu 1949 po krátkém provozu v Brně (přesunuta s 464.101 7. července 1948).

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1972
Místo: Žilina

24. září 1969 byla z Leopoldova do Žiliny předána 524.175. Celý svůj aktivní život prožila na Slovensku - v depech Spišská Nová Ves, Poprad, Margecany a v již zmíněném Leopoldově a Žilině. Po svém zrušení dne 12. 10. 1972 byla prodána podniku Slovena Žilina.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1972
Místo: Jindřichův Hradec

Dne 2. 7. 1958 byla do Jindřichova Hradce, s T47.011, dodána nová T47.012. Doma tu byla až do osudné nehody se strojem 705.909 u stanice Chválkov. 7. 6. 1996 byl její Os 20805 do Jindřichova Hradce jejím posledním.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

V poslední den provozu depa a železniční stanice Praha Těšnov byla Ivanem Šnáblem zachycena 464.057, schovávající se za tendrem lokomotivy 464.009.  Pokud bychom se zabývali životopisem lokomotivy 464.057, zjistíme, že 29. 12. 1938 byla předána od výrobce do výtopny Praha Masarykovo n. Během války navštívila Lužnou - Lišany a taky depo v Bubnech. Po válce se střídavě vyskytuje na Masaryčce, Bubnech a na Smíchově. 8. května 1953 na dva roky odešla do Vrútek, aby se v červnu 1955 stala novou posilou v depu Turnov. Během jejího působení v Turnově často zajížděla i do Prahy Těšnova, kde v první červencový den roku 1972 lokomotivu potkala nehodová událost, kdy došlo k odtrhnutí pravého kouřového deflektoru, stejně tak jako stupaček. Vzpomene si někdo na podrobnosti této události?

 

Dodejme, že za 16 dní od pořízení snímku byla lokomotiva 464.057 předána z Turnova do Letohradu. Zrušena byla tamtéž 13. 6. 1974. Zanikla na přelomu let 1976/1977 v Modřicích.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

Stanice Praha - Těšnov je svým provozem, historií a koncem legendou. Dlouhé roky sem denně zajížděly lokomotivy řady 464.0, 1 a 464.2 hned několika dep a řada 464.0 a 464.1 stála u jeho zániku, kdy právě 1. července 1972, vlakem 1115 s turnovskou 464.047, provoz v této stanici utichl. Depo, stanici a celou spojovací trať přes Vysočany do rovněž zrušené stanice Praha - Libeň dolní nádraží lokomotivy opustily. Jen pár hodin před odjezdem posledního vlaku se v místním depu podrobila provoznímu ošetření 464.101 z depa Nymburk.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

Po předání 464.101 BMB-ČMD dne 21. listopadu 1940 byla přidělena do výtopny Masarykovo nádraží. Zde, spolu s 464.102, setrvala až do 7. července 1948, kdy byly ve stejný den obě 464.1 předány do Brna. Využívány byly na trati do Jihlavy, kam nakonec po předání některých výkonů odešly v květnu 1949. Spolu s řadou 464.0 byly obě "jedničky" nasazovány v čele osobních vlaků a rychlíků na trati do Brna, Znojma, ale i do Prahy - Těšnova. S příchodem druhé lokomotivy 464.201 do depa Jihlava, v roce 1959, jsou spolu nasazeny v rychlíkovém pětidenním turnusu do Prahy. Teprve příchod strojů 477.059 a 477.060 umožnilo vytvořit rychlíkový turnus na dvou moderních řadách 464.2 a 477.0, a lokomotivy 464.1 se opět přesunují do společného turnusu s řadou 464.0. S postupující elektrifikací bylo umožněno tyto dvě lokomotivy přesunout do dalších dep a opět spolu přechází do Nymburka. V roce 1974 se obě natrvalo rozešly a zatím co dál 464.101 zůstává v Nymburce, 464.102 odchází do Letohradu. V roce 1976 byla 464.101 na krátkou dobu přesunuta do Havlíčkova Brodu a 17. 9. 1976 se jejím novým domovem stává Kolín. Na samém konci května 1978 došlo k jejímu poslednímu přesunu - do PLD Nymburk, kde byla 11. září 1979 zrušena.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 01.07.1972
Místo: Praha-Těšnov

Mezi vlaky v depu Praha-Těšnov odpočívá 464.009. Jako předchozí troje 464.004 - 08 byla dodána 11. prosince 1935 do výtopny v Chomutově. Od roku 1936 do roku 1938 byla využívána ve výtopně Praha - Masarykovo, aby se pak vrátila zpět a byla předána k DRB; značena byla řadou 68.005, v Chomutově přečkala válku a až v roce 1947 svůj rodný domov opustila a přešla do Chebu. Za krátko - 16. června 1948 – se stala součástí liberecké flotily lokomotiv řady 464.0 a pod Ještědem setrvala až do předání do LD Hradec Králové v polovině roku 1966. Nedlouho po té odevzdala své výkony v depech Trutnov a Turnov, aby v srpnu 1974 naposledy přešla do PLD Letohrad. 5. prosince 1977 byla zrušena a 19. května 1978 předána Kovošrotu Polanka nad Odrou.

Top