Autor: Ivan Šnábl

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 25.05.1980
Místo: Depo Liberec

Před odjezdem na vlak se podrobuje provoznímu ošetření místní stroj 556.0279 v lokomotivním depu Liberec. Řada 556.0 byla v místním depu poprvé využita v roce 1964 a to zapůjčeným strojem 556.064; první stroje přidělené přímo Liberci a následně využité v turnusu na nákladních vlacích, přišly až v roce 1966. Stroj 556.0279 byl v Liberci jen krátce - přidělen byl 1. 3. 1978 z PLD Meziměstí a do Liberce přijel přes dílny v Českých Velenicích. Zrušen byl 20. 10. 1980 a 19. 6. 1981 byl předán k likvidaci do Kovošrotu Česká Lípa.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 25.05.1980
Místo: Depo Liberec

Další snímek od Ivana Šnábla zachycuje 556.0317 v depu Liberec. Snímek byl exponován 25. května 1980 a zachycuje stroj pátý den od jeho předání z depa Louny. V provozu setrval ještě necelý rok - zrušen byl 17. 6. 1981. K likvidaci však nedošlo - naopak byl převeden na vytápěcí kotel K 805 a jako takový se stal jedním z nejznámějších, neboť byl zlikvidován až v roce 1994! V té době byla lokomotiva již bez spřažené nápravy S4 pro jednodušší odstranění popela; rovněž další vybavení lokomotivy bylo postupně zlikvidováno a zůstalo jen to, co bylo bezprostředně důležité k jeho vytápěcím účelům. Tyto úpravy byly povětšinou prováděny v depech, zatím co kotel byl na opravě v Českých Velenicích, kde rovněž byly zavařeny otvory pro výfukový stojan, přítokové potrubí apod. Jen dodejme, že k 1. 1. 1994 bylo na území bývalého Československa ještě téměř 50 strojů této řady - některé kompletní, jiné vraky, z některých zbyly jen kotle.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 14.06.1980
Místo: Nymburk hl.n.

Brejlovec T478.3126 zachycený před dalším výkonem v Nymburku.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 14.06.1980
Místo: Nymburk

Pomyslné předávání "žezla". Tak by se dal nazvat snímek autora ze stanice Nymburk, kde vidíme čelo "staré trakce", lokomotivy 464.202 a elektrické lokomotivy E499.1026.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 14.06.1980
Místo: Depo Nymburk

26. 6. 1980 byla v Nymburku zrušena 556.0326 - snímek byl tedy pořízen několik dní před vydáním rušícího výnosu. Její doprovod tvoří stroje M131.1400 a T478.3284.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 18.08.1980
Místo: Příšovice

Na samém začátku srpna 1980 byl proveden finální lak připomínající vzhled po vyrobení lokomotivy. 18. srpna 1980 pak proběhla přeprava opravených 464.202, 477.060 a zatopené 387.043 libereckým štokrem 556.0457 v trase Nymburk - Liberec. Velkolepá výstava v Liberci k ukončení parního provozu byla zahájena 23. 8. 1980 a trvala do 9. září.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 18.08.1980
Místo: Liberec

Neboť byla lokomotiva 475.1142 vybrána do sbírek NTM, bylo rozhodnuto provést opravu v Českých Velenicích ještě v roce 1978. Aby se vynaložené finance na opravu alespoň částečně vrátily zpět, byla lokomotiva předána na necelý rok do depa Brno-dolní. Po jejím dosloužení dochází k odstavení stroje a teprve 1. 3. 1980 je 475.1142, společně s 498.106, předána do sbírek NTM Praha. Jejím dočasným domovem se staly České Velenice, odkud je v srpnu 1980 přesunuta na výstavu do Liberce k ukončení parního provozu u ČSD. Výstava v Liberci probíhala od 23. 8. 1980 až do 7. 9. 1980. V den zahájení výstavy byla 475.1142 využita k vedení zvláštního vlaku z Prahy do Liberce. Od té doby je stroj mnohokrát využit k výstavám v celém Československu a je rovněž využíván k vedení zvláštních vlaků. V roce 1984 je opotřebený zelený lak obnoven - poněkud netradičním a nepovedeným hráškově zeleným nátěrem. Po roce 1981 nebyly lokomotivy NTM přiděleny konkrétním lokomotivním depům a čety byly obstarávány depy, kde se zrovna některý ze strojů měl využívat k vedení nostalgických vlaků. Díky tomu se však technický stav strojů postupně zhoršoval. 475.1142, společně s 354.1217 a 422.025, je přesunuta do Kolína. Zde je dál využívána, ale její nasazení se stále více snižuje a její technický stav se dál prohluboval až do jejího odstavení z provozu.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 18.08.1980
Místo: Liberec

18. 8. 1980 proběhla přeprava lokomotiv z depa Nymburk do Liberce k oslavě ukončení parního provozu v ČSSR. Konvoj vedla v té době liberecká 556.0457 se zatopenou 387.043, několika vozy a dvěma nově renovovanými lokomotivami 464.202 a 477.060. Snímek zachycuje oba renovované stroje v kolejišti depa Liberec během posunu na místo výstavy. Samotná výstava proběhla v období od 23. 8. do 7. 9. 1980 a stala se legendární akcí. Po té se obě lokomotivy vydaly zpět do Nymburka, resp. do depozitáře v Čelákovicích, odkud vyjížděly na další akce a výstavy hojně pořádané v 80. Letech po celé republice.

 

Top