Autor: David Prause

Autor: David Prause
Datum: 31.03.2017
Místo: Praha-Holešovice

Lesknúce sa "Eso" 362.125-7 si užíva lúče jarného slniečka v pražských Holešovicích pri obrate medzi rýchlikmi z Českých Budějovic. 

Autor: David Prause
Datum: 31.03.2017
Místo: Praha-Strašnice

Zastávkou v pražských Strašnicích prechádza "eso" 362.115-8 v čele rýchlika 712 "Blaník" z Českých Budějovic.

Autor: David Prause
Datum: 10.04.2017
Místo: Praha-Dejvice

Pekná "kravka" 714.218-5 v korporátnom Najbrte čaká po vykrižovaní s oprotiidúcimi Regionovami na odchod zo stanice Praha-Dejvice so svojim Sp 1888 do Kladna-Ostrovce.

Autor: David Prause
Datum: 10.04.2017
Místo: Hostivice

"Kravka" 714.202-9 sa rozbieha z Hostivice s iba dvojvozňovým Sp 1890 z Prahy-Masarykova n. do Rakovníka.

Autor: David Prause
Datum: 10.04.2017
Místo: Praha-Vršovice

Rýchlik 716 "Lužnice" z Českých Budějovic do Prahy-Holešovic, dopravovaný rušňom 362.130-7, prechádza úsekom Praha-Strašnice zastávka - Praha-Vršovice.

Autor: David Prause
Datum: 04.05.2017
Místo: Praha-Holešovice z

Zatím je vše při starém, ale časem projde nádraží Bubny značnou proměnou, ta se nevyhne ani zapadlé zastávce Holešovice na kralupském zhlaví stanice. V květnu 2017 tudy na vlaku Sp 1650 do Loun projížděl stroj 714.220-1 nedlouho po dílnách a s novým korporátním nátěrem.

Autor: David Prause
Datum: 04.05.2017
Místo: Praha-Holešovice zastávka

CityElefant 471.007-5 ako vlak linky S4 do Ústí nad Labem hl.n. bol zachytený v zatiaľ nemodernizovanej zastávke Praha-Holešovice zastávka.

Autor: David Prause
Datum: 18.05.2017
Místo: České Budějovice

Rušeň 210.058-4 bol zvečnený v Českých Budějovicích pri výkone staničného posunu.

Top