Autor: David Prause

Autor: David Prause
Datum: 04.04.2009
Místo: Číčenice

"Orchestriony" 810.416-3 a 810.195-8 postávali pri staničnej budove v žst. Číčenice a čakali na ďalšiu službu na lokálke na Šumavu.

Autor: David Prause
Datum: 04.04.2009
Místo: Protivín

"Motoráčik" 810.572-8 postával v malom depe v Protivíně.

Autor: David Prause
Datum: 04.04.2009
Místo: Strakonice

Pôvodnú podobu železničnej stanice Strakonice dokumentuje záber z apríla 2009. Pred miestnou výpravnou budovou boli zvečnené motorové vozne 810.194-1 a 810.393-9.

Autor: David Prause
Datum: 04.04.2009
Místo: Blatná

"Orchestrion" 810.193-3 sa vyhrieval na jarnom slniečku v Blatné.

Autor: David Prause
Datum: 04.04.2009
Místo: Blatná

V slnečný jarný večer sa v žst. Blatná stretli "osemstodesiny" 810.573-6 a 810.174-3.

Autor: David Prause
Datum: 04.04.2009
Místo: Volary

V žst. Volary sa stretli motorové vozne 809.534-1, 810.510-8 a jednotka 814.026-1.

Autor: David Prause
Datum: 13.05.2009
Místo: Protivín

Stroj 749.244-0 čeká ve stanici Protivín na rozkaz k odjezdu směrem do Českých Budějovic.

Autor: David Prause
Datum: 13.05.2009
Místo: Březnice

842.029-1 odpočívá v Březnici.

Top