Autor: David Prause

Autor: David Prause
Datum: 20.06.2017
Místo: Praha-Libeň

"Hrboun" 130.028-4 vyčkáva v obvode žst. Praha-Libeň na ďalší výkon v nákladnej doprave.

Autor: David Prause
Datum: 20.06.2017
Místo: Praha-Libeň

Už zrýchlené "eso" 362.002-8 bolo zachytené v čele rýchlika za žst. Praha-Libeň.

Autor: David Prause
Datum: 13.07.2017
Místo: Nové Údolí

Nádhernou šumavskou krajinou prechádza osobný vlak z Nového Údolí do Českých Budějovic v čele s rušňom 754.015-6.

Autor: David Prause
Datum: 27.07.2017
Místo: Praha-Smíchov

Do stále nezmodernizovanej stanice Praha-Smíchov vchádza "eso" 362.086-1 v čele súpravy rýchlika.

Autor: David Prause
Datum: 27.07.2017
Místo: Praha-Libeň

Brněnské "eso" 362.124-0 dopravuje rýchlik do svojho domova úsekom Praha hl.n. - Praha-Libeň.

Autor: David Prause
Datum: 31.07.2017
Místo: Bratislava-Lamač

Do stanice Bratislava-Lamač prichádza osobný vlak z Kútov. Do jeho čela bol nasadený bratislavský rušeň 240.145-3.

Autor: David Prause
Datum: 31.07.2017
Místo: Bernolákovo

"Laminátka" 240.059-6, zaskakujúca za turnusový stroj r. 362, prechádza cez Bernolákovo v čele "zvolenského" rýchlika.

Autor: David Prause
Datum: 15.08.2017
Místo: Kolín

Už do nepopulárnej korporátnej schémy ČDC nalakované "eso" 363.006-8 bolo zachytené odstavené v Kolíně.

Top