Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.08.1995
Místo: Česká Třebová

Během oslav 150 let železnice v České Třebové, se 26. srpna 1995 během kavalkády železničních vozidel mezi stanicemi Dlouhá Třebová a Česká Třebová předvedla také přerovská 363.009. Na snímku je zachycena ve stanici Česká Třebová.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 02.03.1998
Místo: Staré Město u Uherského Hradiště

Jedním z nejslušivějších nátěrů na řadě 363 se svého času pyšnil stroj 363.011. Na snímku z 2. března 1998 je zachycen během pobytu ve stanici Staré Město u Uherského Hradiště.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.09.1998
Místo: Praha-Hrabovka

Lokomotiva řady 363 Českých Drah natřená v tehdejším barevném schématu této řady u Železníc Slovenskej republiky byla ke spatření v provozu v závěru roku 1998. Jednalo se o "Eso" 363.066 DKV Praha, opravené v ŽOS Vrútky na přelomu let 1997 a 1998 po vážném poškození, ke kterému došlo ve stanici Leopoldov, kde 8. 8. 1997 ve 2:50 hodin při jízdě s odklonovým ER 31224 "Hornád" narazilo v obvodu St. 2 rychhlostí 86 km/h na ve vlakové cestě zapomenutou laminátku 240.041. Na snímku pořízeném 20. 9. 1998 na koleji "Pod zdí" na Hrabovce, se po výjezdu z ještě funkčního depa na pražské Masaryčce, chystá odjet po spojovací trati z Hrabovky na Hlavní nádraží, na jedem ze svých prvních výkonů po návratu z opravy po výše zmíněné nehodě. Nutno jen dodat že i když pluhy v "slovenské" barevné kombinaci mu byly po pár měsících přetřeny u nás obligátní žlutou barvou, i tak zahájil stroj 363.066 epochu nátěru "čáry ponoru" v barvě slonové kosti u řady 363 Českých Drah.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 27.05.2002
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Pod uhelnými násypkami nedaleko Vintířova se 27.5.2002 setkala hned trojice skrývkových lokomotiv Sokolovské uhelné. Zatímco stroje čísel 243 a 235 jsou modernějšího typu Škoda 27E, vpravo stojící stroj číslo 227 náleží k staršímu typu Škoda 26Em. Těch jezdilo na sokolovsku pouhých osm kusů (čísla 225 - 232) a jejich provoz je nejen zde, ale i na Mostecku, už minulostí. Do dnešní doby se z původně devadesáti vyrobených strojů typu Škoda 26Em dochoval poslední neprovozní stroj, který snad jednou bude mít štěstí a stane se exponátem Hornického muzea v Krásně, pro které byl zachován.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.09.2005
Místo: Praha hl.n.

U příležitosti konání zimních olympijských hrách 2006 v italském Turíně obdržela tehdy plzeňská lokomotiva 363.078-7 reklamní nátěr propagující Český olympijský tým. Její slavnostní křest proběhl na pražském hlavním nádraží 20.9.2005, kdy byl také pořízen tento snímek. V tomto nátěru "olympiáda" jezdila až do října 2007, kdy z ní byla loga sportovců sejmuta a lokomotiva až do konce roku jezdila jen v podkladové, červeno - modro - bílé barevné kombinaci, aby i o ní koncem roku 2008 definitivně přišla poté co obržela reklamní nátěr "Vlakem do ZOO".

Nové!
Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 19.04.2006
Místo: Jestřebí

Lokomotiva T478.3001 byla v ČKD Praha vyrobena v roce 1968 s výrobním číslem 7288 a z výroby byla osazena prototypovým dieslem K 12 V 220 DR. Ten v ní ale nevydržel dlouho, neboť ještě během zkoušek do něho byl osazen motor sériového provedení, ovšem seřízený na výkon 1470 kW. Spolu s novým motorem do ní byly zavázány trakční soukolí s upraveným trakčním převodem 74:19, který lokomotivě dovoloval maximální rychlost 120 km/h. Protože další zkoušky prokázaly nadměrné přetěžování trakčně důležitých celků lokomotivy, byla později upravena zpět na původní provedení s maximální rychlostí 100 km/h. K ČSD byl tento brejlovec převzat 28.11.1968 do LD Hradec Králové... Na snímku z 19.4.2006 byl zachycen během posunu se soupravou sypáků na vlečce pískovny v Jestřebí.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 00.08.2006
Místo: Praha-Bubny

Během rekontrukce motorového vozu 810.613 na 812.613, vznikla myšlenka vytvořit k němu shodný řídící vůz. Jeho rekonstrukci provedly na vlastní náklady dílny Pars nova v Šumperku a byl k tomu využit zrušený přípojný vůz 010.171. Poprvé byl nově vzniklý řídící vůz 912.001 veřejnosti představen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 2002. Během zimy 2002 / 2003 proběhly jeho zkoušky na ŽZO Velim a 7.6.2003 začal společně s motorovým vozem 812.613 jezdit na osobních vlacích mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem. Už během léta 2003 se tato souprava objevuje na výkonech DKV Valašské Meziříčí, aby koncem roku 2003 byla předána do Rakovníka, kde pak dlouhé roky jezdila. Zajímavostí je, že ač motorový vůz byl v majetku ČD, vůz řídící byl původně v majetku firmy Pars nova a Českými drahami byl odkoupen až v době, kdy jezdil v Rakovníku. Právě na působení "Esmeraldy" a "Kasandry" v depu Rakovník je vzpomínkou tento snímek, zachycující je v srpnu 2006 ve stanici Praha-Bubny.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 00.08.2006
Místo: Praha-Bubny

Během sestavy odpoledního manipuláku z Prahy-Buben do Prahy-Libně, byl v srpnu 2006 v prvně jmenované stanici pořízen snímek "bertovce" 752.001. Jak dokládá štítek za jeho čelním oknem, tento stroj byl tehdy turnusově nasazován na dispečerku "S-13".

Top