Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.08.1995
Místo: Česká Třebová

Během oslav 150 let železnice v České Třebové, se 26. srpna 1995 během kavalkády železničních vozidel mezi stanicemi Dlouhá Třebová a Česká Třebová předvedla také přerovská 363.009. Na snímku je zachycena ve stanici Česká Třebová.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 02.03.1998
Místo: Staré Město u Uherského Hradiště

Jedním z nejslušivějších nátěrů na řadě 363 se svého času pyšnil stroj 363.011. Na snímku z 2. března 1998 je zachycen během pobytu ve stanici Staré Město u Uherského Hradiště.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.09.1998
Místo: Praha-Hrabovka

Lokomotiva řady 363 Českých Drah natřená v tehdejším barevném schématu této řady u Železníc Slovenskej republiky byla ke spatření v provozu v závěru roku 1998. Jednalo se o "Eso" 363.066 DKV Praha, opravené v ŽOS Vrútky na přelomu let 1997 a 1998 po vážném poškození, ke kterému došlo ve stanici Leopoldov, kde 8. 8. 1997 ve 2:50 hodin při jízdě s odklonovým ER 31224 "Hornád" narazilo v obvodu St. 2 rychhlostí 86 km/h na ve vlakové cestě zapomenutou laminátku 240.041. Na snímku pořízeném 20. 9. 1998 na koleji "Pod zdí" na Hrabovce, se po výjezdu z ještě funkčního depa na pražské Masaryčce, chystá odjet po spojovací trati z Hrabovky na Hlavní nádraží, na jedem ze svých prvních výkonů po návratu z opravy po výše zmíněné nehodě. Nutno jen dodat že i když pluhy v "slovenské" barevné kombinaci mu byly po pár měsících přetřeny u nás obligátní žlutou barvou, i tak zahájil stroj 363.066 epochu nátěru "čáry ponoru" v barvě slonové kosti u řady 363 Českých Drah.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 27.05.2002
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Pod uhelnými násypkami nedaleko Vintířova se 27.5.2002 setkala hned trojice skrývkových lokomotiv Sokolovské uhelné. Zatímco stroje čísel 243 a 235 jsou modernějšího typu Škoda 27E, vpravo stojící stroj číslo 227 náleží k staršímu typu Škoda 26Em. Těch jezdilo na sokolovsku pouhých osm kusů (čísla 225 - 232) a jejich provoz je nejen zde, ale i na Mostecku, už minulostí. Do dnešní doby se z původně devadesáti vyrobených strojů typu Škoda 26Em dochoval poslední neprovozní stroj, který snad jednou bude mít štěstí a stane se exponátem Hornického muzea v Krásně, pro které byl zachován.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2006
Místo: Lipová Lázně

Rekonstrukce a modernizace lokomotiv řad 751 a 752 na řadu 749, měly v polovině devadesátých let vyvrcholit dodáním posledního stroje, označeného 749.265. Ten měl původně vzniknout ze stroje 752.061, nakonec ale místo něj byl k modernizaci do České Třebové přistaven stroj 752.055 do té doby jezdící v Heřmanově Městci. Ještě v průběhu rekonstrukce byl ke dni 1.10.1995 přeznačen na 749.265-5 a administrativně předán do stavu DKV Veselí nad Moravou. Tam se ale nikdy nedostal, protože dne 1.5.1996 proběhla další papírová redislokace, tentokrát do DKV Olomouc, PJ Šumperk, kde také byl, po TBZ vykonané 22.11.1996, zařazen do provozu. Na jednom ze šumperských výkonů byl o deset let později zachycen v okamžiku, kdy v čele R 925 "Praděd" opouštěl žst. Lipová Lázně.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2014
Místo: MUS - dopravna D4

Pod násypky v dopravně D4, přiléhající k dolu ČSA na mostecku, zasouval 13. října 2014 soupravu "talbotů" důlní krokodýl Škoda 27E2 evidenčního čísla 708. Ve Škodě Plzeň byl vyroben pod výrobním číslem 8508 a na mostecko byl dodán v březnu 1989.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2016
Místo: Vršany

Za 165 tun těžkou důlní lokomovou typu Škoda 27E lze čas od času spatřit také poněkud méně typickou soupravu, což dokládá snímek pořízený na dole Vršany v červnu 2016, na kterém stroj 127.696-3 (Škoda 27E1, v.č.8004) právě asistuje při nakládce stěrku do dvounápravových výsypných vozů typu Ss17. Tyto malé vozy s délkou před nárazníky 6890 mm a nosností 25 tun byly v našich povrchových dolech využívány hlavně k údržbě tratí. V místě nakládky soupravy je kolej osazena boční trolejí, z níž lokomotiva proud odebírá pomocí pomocných bočních sběračů proudu, takže pravidelné popotahování celé soupravy se dělo i při stažených hlavních sběračích.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 2016
Místo: Vršany

Trojice důlních "krokodýlů" Škoda 27E evidenčních čísel 703, 685 a částečně vykukující 684 byla v oblasti dolu Vršany zachycena v roce 2016.

Top