Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.9.2014
Místo: Olomouc přednádraží

460.004-5 zatím poklidně hučí na olomouckém přednádraží a čeká na uvolnění některé z kolejí na "hlavním".

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.09.2014
Místo: Hulín

Hulínská "mandelinka" MVTV 2 - 061 ( 892.061 ) byla zdokumentována při práci na 3. koleji své domovské stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.09.2014
Místo: Bystřice pod Hostýnem

Dne 18.9.2014 se konala výluka traťové koleje mezi Holešovam a Bystřicí pod Hostýnem, sypání štěrku zajišťovala ostravská lokomotiva 742.445-0, která je na snímku zobrazena na okraji bystřické stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.09.2014
Místo: Hulín

V Hulíně zastavil soupravový vlak v čele s "tyristorkou" 111.030-3, která obstarávala přepravu polské parní lokomotivy OL12-7 ku Břeclavi, kde se konal národní Den železnice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 27.09.2014
Místo: Břeclav

Krásně nasvícený muzejní stroj T466.0007 zachycený autorem v Břeclavi. O lokomotivu se vzorně stará spolek "mladých fírů" sdružených v Holportě Olomouc, při motorové remíze - DHV Lužná.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.10.2014
Místo: Polom

Při přepravě lokomotivy 464.202 byla v rámci vlaku Sv 103307 využita i elektrická bobina 140.085-2. Autor fotografoval při zastavení ve stanici Polom.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.10.2014
Místo: Hulín

Čerstvě zrychlené eso 362.024-2 zachytil autor při zkušební jízdě ve stanici Hulín. Jak si můžeme všimnoit, dopravce upustil od klasického označení lokomotivy litými tabulkami s číslem. Nahradil je jedoduchými polepy. Rozhodnutí pomohly i neustávající krádeže čísel.

Autor: Aleš Krška
Datum: 20.10.2014
Místo: Stakčín

"Pegas" 752.026-5 přijíždí s manipulačním vlakem do Stakčína, kde přistaví prázdné vozy na nakládku dřeva a odveze ložené zpět do Humenného.

Top