Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 15.05.2013
Místo: Přerov

Na přerovském pravém přednádraží byla právě provedena zkouška brzdy u krátkého vlaku Pn 61302 ( Přerov-Česká Třebová) a vozmistr za malou chvíli předá strojvedoucímu papíry od daného vlaku. Poté se nahlásí pohotovost a 130.028-4 tak může vyrazit ku svému bývalému domovskému depu.

Autor: Aleš Krška
Datum: 28.05.2013
Místo: Kroměříž

"Buchar" 742.082-1 přestavoval v Kroměříži soupravu kinematovlaku do místní části kolejiště zvané zrovna lehce pohádkově "za humnama".

Autor: Aleš Krška
Datum: 10.06.2013
Místo: Kojetín

Lokomotiva 130.015-1 zastavila s vlakem Pn 62101 v Kojetíně. Za sebou přivezla lokomotivy 742.075-5 a 363.048-0, první zmíněná sem byla přivezena na obsluhu štěrkoven Skašov, druhá byla tažena po EVy opravě v Českých Budějovicích na lak do Olomouce.

Autor: Aleš Krška
Datum: 13.06.2013
Místo: Rajnochovice

Do Rajnochovic přijíždí Os 3920 a v jeho čele je nejstarší provozní sériová "810ka" u ČD, 810.015-8.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.06.2013
Místo: Jankovice

Dvojice "brejlovců" 753.732-7+753.709-5 ( dopravce AWT ) stoupá s loženými cisternami mezi zastávkami Dobrotice a Jankovice. Ještě je čeká náročné stoupání až po cílovou stanici vlaku Osíčko, kde bude souprava zasunuta k vyložení na vlečku Čepra Loukov.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.06.2013
Místo: Hulín

"Šelmodrtič velký" 721.553-8 přiváží do Hulína dva "dumpcary", které vrací z výlukových prací na místní základnu TSS.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.06.2013
Místo: Kojetín

"Špageta" 731.002-2 byla zastihnuta ve stanici Kojetín, nachystána na strojní jízdu na vlečku Skašov.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.06.2013
Místo: Hulín

Sp 1631 z Jeseníku do Zlína právě opouští Hulín a v jeho čele tlumeně duní 749.042-8, která zde byla jen v roli náhrady za motorový vůz řady 843.

Top