Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 20.08.2010
Místo: Věžky

Ve výhybně Věžky čekal na odjezd vlak Pn 62101, který měl z důvodu napěťové výluky v čele "favorita" 731.026-1, za nímž se vezla nečinná 130.035-9.

Autor: Aleš Krška
Datum: 21.08.2010
Místo: Říkovice

Říkovicemi projížděl uhelný vlak, který za sebou zanechal i mnoho uhelného prachu. V čele bylo ostravské "eso" 363.007-6, jež je na "Ferdinandku" zvyklé od výroby.

Autor: Aleš Krška
Datum: 21.08.2010
Místo: Přerov

Dvě olomoucké "berty" 749.257-2 a 749.248-1 se v Přerově chystají na nasazení v rámci napěťové výluky.

Autor: Aleš Krška
Datum: 25.08.2010
Místo: Kroměříž

Ostravský "buchar" 742.274-4 dovezl do kroměřížského depa cisternu s naftou a po jejím odvěšení zapózoval mezi točnou a čerpací stanicí.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.08.2010
Místo: Lipová Lázně

Na známém a fotogenickém místě u vjezdu do stanice Lipová Lázně byl dne 26.8.2010 zvěčněn olomoucký motorový vůz 843.019-1.

Autor: Aleš Krška
Datum: 27.08.2010
Místo: Lipová Lázně

Od Hanušovic dorazil do Lipové Lázní krátký nákladní vlak vedený "bertou" 751.119-9.

Autor: Aleš Krška
Datum: 27.08.2010
Místo: Lipová Lázně

Na konci těžkého nákladního vlaku byla ve stanici Lipová Lázně odstavena šumperská "berta" 751.149-6, která zde pro svůj netradiční název byla přezdívána "Rudý říjen".

Autor: Aleš Krška
Datum: 29.08.2010
Místo: Lipová Lázně zastávka

Nadvláda "bert" na trati z Hanušovic do Jeseníka byla silně narušena v roce 2010, kdy sem byly přesunuty první lok. ř. 754. Na jednom z prvních výkonů se u zastávky Lipová Lázně představila 754.031-3.

Top