Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 06.09.2017
Místo: Hulín

Přerovský "velký hektor" 721.555-1 zdolává stoupání mezi Kroměříží a Hulínem v čele ucelené soupravy 32 prázdných "rakviček" jedoucích z Kotojed do Hodonína jako vlak Pn 54397.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.09.2017
Místo: Kyjov

Na kyjovském nádraží v noci odpočíval heršpický motorový vůz 854.203-7.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.09.2017
Místo: Hulín

Z důvodu nedostatku provozních "es" s úpravou WTB v DKV Brno byla dne 19.9.2017 nasazena na osobní vlaky v trati Přerov-Břeclav prototypová lokomotiva ES499.1001. Na snímku přijíždí do stanice Hulín, kde bude křižovat s podobnou soupravou na níž bylo náhradou "eso" 362.060-6.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.10.2017
Místo: Depo Břeclav

Do břeclavského depa dorazila na opravu lokomotiva 742.440-1, která se na místních výkonech teprve zabydlovala.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.10.2017
Místo: Depo Břeclav

V břeclavském depu byla během údržby zachycena "laminátka" 230.036-6.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.10.2017
Místo: Depo Břeclav

V břeclavském depu se i v říjnu roku 2017 pilně pracovalo na vyvazovací opravě "špagety" 731.039-4.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.10.2017
Místo: Depo Břeclav

V břeclavském depu čekala na opravu "laminátka" 240.106-5, která společně s kolegyní 230.019-2 zahořela ve slovenské stanici Trnovec nad Váhom.

Autor: Aleš Krška
Datum: 18.10.2017
Místo: Břeclav

V Břeclavi se k dalším výkonům v nákladní dopravě chystají stroje 749.181-4 a 210.037-8.

Top