Autor: Adam Gajdoš

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 11.07.2013
Místo: Detva

"Kocúr" 742.213-2 pôvodom od Českých Drah sa predstavuje na skúšobnej jazde po hlavnej oprave v ŽOS Zvolen. Nový náter dáva tušiť, že najbližšie roky bude rušeň slúžiť u dopravcu Prvá slovenská železničná, a.s. (PSŽ).

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 11.07.2013
Místo: Zvolen os.st.

"Princka" 263.010-1 zachádza vo Zvolene na koniec rýchliku 814 (Košice - Bratislava hl.st.), na ktorom bude prepravená do domovského depa - Bratislavy hlavné. Rušeň sa v ŽOS Zvolen podrobil úprave pre prevádzku so súpravami typu "Pushpull", 11.07.2013 krátko po poludní absolvoval skúšobnú jazdu do Hronskej Dúbravy a večer sa už vracal domov.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 25.07.2013
Místo: Zvolen os.st.

"Laminát" 240.081-0 sa v roku 2006 stal prvým svojej rady (dokonca prvým striedavým rušňom) opatreným novým korporátnym náterom "Blonski". Snímok ho zobrazuje vo Zvolene os.st., kam prišiel na závese Os 5763 z Levíc. O štyri mesiace, 29. 11. 2013, vo Veľkých Kozmálovciach narazila v čele Ex 531 do návesu kamióna stojaceho čiastočne na nechránenom priecestí, pričom bolo zdemolované celé II. stanovište. Náročná oprava, pri ktorej bolo dosadené nové stanovište z ponehodovej 240.130 (s ohnutým hlavným rámom), bola vykonaná v Nových Zámkoch. "Osemdesiatjednotka" (opatrená tiež aj novým lakom) sa na trati znova ukázala až v júli 2014.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 27.07.2013
Místo: Vígľaš

813.002-7 pricházda s Os 6224 do Vígľaša.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 06.08.2013
Místo: Červená Skala

Motoráčik 812.025-9 bol zvečnený v Červenej Skale, odkiaľ o chvíľu odíde ako osobný vlak do Margecian. Hoci nejde o starú fotku, v súčasnosti sa tu už košické "osemstodvanástky" neobjavujú - osobná doprava je v úseku Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Červená Skala redukovaná na jediné dva páry regionálnych expresov z Červenej Skaly do Margecian.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 06.08.2013
Místo: Červená Skala

Brezniansky "motor" 812.027-5 bol zachytený počas posunu na Červenej Skale.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 06.09.2013
Místo: Košice

163.059-9 rozbieha súpravu vlaku REX 905 Starina z východiskovej stanice Košice.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 14.09.2013
Místo: Depo Zvolen

Prítomnosť rôznych osobných či lôžkových vozňov a parného rušňa a naopak žiadne iné viditeľné rušne ZSCS v depe Zvolen napovedajú, že táto fotografia 752.041-4 bola urobená v priebehu tradičnej Grand Prix. 

Top