zpět na seznam fotografií
Autor: Jaroslav Cempírek Datum: 00.10.1971
Louny


Po nečekané smrti Ing. Karla Gölsdorfa se do popředí dostal další významný představitel rakouské lokomotivní konstrukce - Ing. Johann Rihosek, který, na rozdíl od K. Gölsdorfa, byl o mnoho více nakloněn novému směru přehřívání páry. Proto už v roce 1916 začíná na rýsovacích prknech vznikat nová lokomotiva - generační nástupce řady 170; vzhledově a konstrukčně velmi podobná řadě 170, ale již nikoli sdružená, nýbrž dvojčitá na přehřátou páru. Ačkoli projekční práce, pod vedením Ing. Rihoseka, jasně určily směr, k dokončení nového typu byla vybrána lokomotivka v Praze - Libni. První Českomoravská už ostatně s přehřívači zkušenosti měla, a tak první dvě lokomotivy nové řady 270 kkStB byly vyrobeny v Libni v průběhu dubna a května 1917. Již 22. prosince 1916 byla Českomoravské podána objednávka na dvacet nových strojů řady 270 - 270.03-22. Starému mocnářství však do konce života, resp. do konce války zbýval již krátký čas, přičemž do vyhlášení nového Československého státu bylo vyrobeno jen šest strojů. Údajně stroj 270.08 byl vůbec první, který byl předán nově vzniklým Československým státním drahám. Stalo se tak právě 28. října 1918; v den kdy československý lid provedl převrat a byla ustavena svobodná samostatná Československa republika. Do této bouřlivé doby, kdy nový demokratický stát prožíval první dny své existence, byla ČSD předána i lokomotiva 270.10. Ta se později dočká i svého nového označení - 434.110. Zachytil ji  fotograf Jaroslav Cempírek doma - na konci života v Lounech. Je již značně odlišná od doby svého vyrobení; zvláštností je přesunutí pojišťovacích ventilů z parního dómu přímo za něj, před druhý písečník. Samotná lokomotiva dosloužila v Lounech 8. září 1974.

 Komentáře

Celkem 0 komentářů


Přidat komentář:

Jméno:

Text:


Top